Unik mulighet for kvinnelige ledertalenter

Har din bedrift kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? Ikke gå glipp av Female Future-programmet til NHO som Innovasjon Norge bidrar til. Kort søknadsfrist!

Innovasjon Norge jobber for å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer. Her SALT Lofoten som ble årets gründerkvinner 2014. 

Innovasjon Norge jobber for å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer. Her SALT Lofoten som ble årets gründerkvinner 2014. 

Foto: Espen Mortensen

Innovasjon Norge har som mål for sin kvinnesatsing å bidra til økt verdiskaping gjennom å styrke kvinners deltakelse og posisjon i næringslivet som gründere, i ledelse og i styrer.

Vi har arbeidet aktivt med å fremme kvinner i norsk næringsliv gjennom flere år. Det samme gjør NHO gjennom sitt Female Future-program.  

- De kvinnelige ledertalentene er der. Nå må vi få de fram, oppfordrer Anne Marie Kittelsen som er ansvarlig for kvinnesatsingen i Innovasjon Norge. 

- De kvinnelige ledertalentene er der. Nå må vi få de fram, oppfordrer Anne Marie Kittelsen som er ansvarlig for kvinnesatsingen i Innovasjon Norge. 

Foto: Innovasjon Norge

Vi trenger flere kvinnelige ledere

Innovasjon Norge har bidratt til at Female Future ble utvidet fra i hovedsak å bli arrangert i Østlandsområdet til i de senere år å bli gjennomført også andre steder i landet. På denne måten har lederutviklingstilbudet i større grad kommet næringslivet i hele landet til gode. Innovasjon Norge er også i 2015/2016 bidragsyter til Female Future programmet i to regioner,  Østlandet og Vestlandet.

- Norsk næringsliv trenger flere kvinnelige ledere. Vi oppfordrer derfor kvinnelige ledertalenter til å søke på programmet. Talentene er der. Nå er det bare å hive seg på, sier spesialrådgiver Anne Marie Kittelsen som er ansvarlig for kvinnesatsingen i Innovasjon Norge.

Leder- og styrekompetanse 

- Kvinner kan og vil, og har like god utdannelse som menn. Vi trenger å løfte kvinnene opp og få dem inn i ledende posisjoner, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Foto: NHO

- Kvinner kan og vil, og har like god utdannelse som menn. Vi trenger å løfte kvinnene opp og få dem inn i ledende posisjoner, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. Foto: NHO

Foto: Berit Roald/NHO

Female Future-programmet starter i høst og går over et år.  Hovedformålet er å gi kunnskap, selvinnsikt og motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet Temaer er ledelse, retorikk, nettverksbygging og synliggjøring. Programmet inkluderer også eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven. Ifølge NHO har 2 av 3 tidligere deltakere enten fått tilbud om styreverv og eller blitt forfremmet innen et halvt år etter kursets slutt.

Husk søknadsfristen 24. august.