Første salg av presåkornaksjer gir gevinst

På vegne av Innovasjon Norge selger Bergen Teknologioverføring aksjer i Rock Physics Technology. Dette er det første salget av aksjer som ble investert gjennom presåkornordningen.

F.v. Prosjektleder Arv Håkon Breistøl, teknologiansvarlig Dr. Erling Hugo Jensen og direktør Dr. Åsmund Drottning i Rock Physics Technology

F.v. Prosjektleder Arv Håkon Breistøl, teknologiansvarlig Dr. Erling Hugo Jensen og direktør Dr. Åsmund Drottning i Rock Physics Technology

Foto: C-Foto

På vegne av Innovasjon Norge investerte Bergen Teknologioverføring én million kroner i presåkornkapital i Rock Physics Technology i 2016. Aksjene har nå blitt solgt for 1,435 000 kroner til Norsk Innovasjonskapital IV, en gevinst på hele 43,5 prosent. Selskapet verdsettes etter salget til 18 millioner kroner.

-Regjeringens gründerplan har som mål å øke tilgangen til risikokapital og kompetanse for gründerbedrifter i tidlig fase. I dette tilfellet har presåkornordningen utløst investeringer og bidratt til verdiskaping i form av arbeidsplasser og vekst, sier Rannveig Fadum, ansvarlig for presåkorn i Innovasjon Norge.

Forskningsbasert løsning

I tillegg til millioninvesteringen fra Bergen Teknologioverføring hentet Rock Physics Technology 1,2 millioner kroner fra andre investorer.

Selskapet utvikler digital programvare som skal hjelpe geologer og geofysikere til å lokalisere, avgrense og øke produksjon avolje- og gassforekomster primært, men teknologien har også anvendelser i forbindelse med lagring av CO2 og geotermisk energi. Løsningen er basert på over 10 års forskning ved Institutt for Geovitenskap ved Universitet i Bergen. Norges Forskningsråd har bidratt til å finansiere forskningen og kommersialiseringen som er gjort av Rock Physics Technology.

-Vi er glade for å bidra til et første salg av aksjer i et av presåkornselskapene. Bergen Teknologioverføring har vært sterkt involvert i Rock Physics Technology helt fra oppstarten. Presåkornmidlene har gjort det mulig for oss å aktivere andre investorer og dermed akselerere utviklingen. Dette har igjen gitt oss muligheten til å fokusere på hvordan vi best mulig skulle bygge selskapet. Uten presåkornmidlene ville farten i selskapsutviklingen vært lavere, sier Anders Haugland, direktør i Bergen Teknologioverføring og styreleder i Rock Physics Technology.

Salget sørger for økt kapitaltilførsel og videre vekst

Formålet med presåkornordningen er å gi gründerne lettere tilgang til kapital og kompetanse, fortrinnsvis fra forretningsengleinvestorer. Presåkornkapitalen går gjennom mellomledd som Bergen Teknologioverføring, som låner pengene av Innovasjon Norge for å investere i oppstartselskaper. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer.

-Presåkornmidlene gjorde det lettere for å oss å hente privatkapital i tidlig fase, og ikke minst tørre å satse på eget produkt og løsninger. For investorene ble terskelen for å investere lavere når de kunne stå sammen med en sterk finansiell partner. Det at selskapet nå selges videre gjør at vi får enda bedre tilgang på kapital og kompetanse for å utvikle selskapet videre, sier Åsmund Drottning, direktør i Rock Physics Technology.

Kontakt:

Rannveig Fadum, ansvarlig for presåkorn i Innovasjon Norge.
E-post: Rannveig.Fadum@innovasjonnorge.no
Mobil: 902 07 850

Anders Haugland, administrerende direktør i Bergen Teknologioverføring og styreleder i Rock Physics Technology.
E-post: Anders.Haugland@bergento.no
Mobil: 926 02 381

Åsmund Drottning, administrerende direktør i Rock Physics Technology.
E
-post: aasmund@rptas.no
M
obil: 920 92 759