Norge har undertegnet ny samarbeidsavtale med Hellas

Statssekretær i Utenriksdepartmentet, Jens Frölich Holte og den greske ministeren for økonomi og utvikling, Alexis Charitsis, underskrev i dag en ny avtale om at Innovasjon Norge skal forvalte 200 millioner kroner til næringsutvikling i Hellas. 

/link/04f808a451054b33a336a284427450c1.aspx
Foto: Utenriksdepartementet

Avtalen er en del av EØS-midlene. Fokusområdene i programmet er grønn industri, havrommet og IKT.

Innovasjon Norge har nå oppgaver knyttet til åtte EØS-næringslivsprogrammer i seks land, som omfatter 2,5 milliarder kroner. Mulighetene for norske bedrifter er store.

– Å delta i et prosjekt under EØS-midlene kan være en god måte for en norsk bedrift å ta første steget mot internasjonalisering, sier Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge. – Den prosjektbaserte arbeidsformen vi bruker med EØS-midlene gir gode og varige verdier i mottakerlandene, og bidrar til å skape gode forutsetninger for videre økonomisk og sosial vekst. Norske partnere henter nyttig lærdom og innsikt fra prosjektsamarbeidet. I tillegg avlaster finansieringen risiko og gjør det lettere å ta steget ut i et annet marked, mener Munkelien.

De første utlysningene basert på den nye avtalen i Hellas vil komme sent i 2018. Programgramperioden varer til 2024.

– Programutviklingen i noen land er kommet langt allerede, sier Munkelien. Utlysningene for Romania for eksempel, forventes til våren 2018. Derfor er tiden nå inne for å finne en prosjektpartner.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS. Støtten er på samme tid et viktig verktøy for å bygge tettere samarbeid mellom donorland som Norge og mottakerlandene.

Norge har allerede underskrevet avtaler om næringslivsprogrammer med Romania, Bulgaria, Slovakia, Estland og Portugal. Innovasjon Norge har rollen som forvalter av midlene i Romania og Bulgaria i tillegg til i Hellas. Avtaler med flere land forventes å bli avsluttet i de nærmeste ukene. Det vil gi ytterlige prosjektmuligheter for norske bedrifter.

Det er første gang Hellas har et program for næring og innovasjon under EØS-midlene, og første gang Innovasjon Norge har en slik rolle knyttet til landet.

For mer informasjon, kontakt:

Eli Bleie Munkelien, direktør for Business Partnerships i Innovasjon Norge
Tlf. 918 69 486, e-post Eli.Bleie.Munkelien@innovasjonnorge.no

Tore Lasse By, fagansvarlig EØS-midler i Innovasjon Norge
Tlf. 416 58 524, e-post: tore.lasse.by@innovasjonnorge.no

 

Les mer om avtalen med Hellas

Legg inn din forespørsel om prosjektpartner

Bli kjent med EØS-midlene og skaff deg en oversikt over muligheter for norske bedrifter per land

Besøk Innovasjon Norges nettside om EØS-midlene