Norsk teknologi kan gi bedre læring

Bedrifter, gründere og humanitær sektor ble i går utfordret til å finne nye løsninger som kan gi barn bedre læringsvilkår i humanitære kriser.

/link/2e26e7a64f404ec5a783086685d43290.aspx
Foto: Gorm K. Gaare/Oslo Innovation Week

Temaet for årets Oslo Innovation Week er FNs bærekraftsmål, og hvordan innovasjon og nye løsninger kan bidra til å nå dem. Et av målene er å sikre god utdanning til alle, også for barn som mister skolegangen fordi de lever på flukt eller i krise- og konfliktområder.

-Vi er glade for å være med å arrangere en Oslo Innovation Week som utfordrer deltakerne til å heve blikket og utforske nye samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor. Det er slik vi kan finne langvarige løsninger på bærekraftsmålene, og samtidig gjøre det mulig for norske bedrifter og teknologi å utmerke seg globalt, sier Pål T. Næss, direktør for Gründere og oppstartbedrifter i Innovasjon Norge.

Innovasjonsdugnad og nye samarbeid

Innovasjon Norge, Oslo Edtech Cluster, IKT-Norge og Pure Consulting samlet representanter fra næringslivet, humanitær sektor, utdanningssektoren og edtech-miljøet på SALT i Oslo på onsdag, og utfordret dem til å tenke nytt og tenke sammen.

-Denne møteplassen gjør at edtech-bedriftene kan få øynene opp for behov og løsninger i en sektor de kanskje ikke har jobbet med tidligere. For Oslo Edtech Cluster er det viktig å ha en god forståelse for hvilke problemer humanitære aktører står ovenfor for å kunne svare på reelle utfordringer, sier Hege Tollerud, daglig leder i Norsk Edtech Cluster.

Redd Barna utfordret deltakerne

Redd Barna presenterte konkrete problemstillinger de jobber med i blant annet Syria og Somalia. 30 deltakere jobbet i grupper, og de beste forslagene til hvordan barns læringsvilkår kan bedres ble presentert på scenen. FNs barnefond (UNICEF) deltok også for å hente inspirasjon og bli kjent med nye, potensielle samarbeidspartnere.

-Innovasjon Norge ønsker å legge til rette for ulike former for innovative partnerskap. Det private næringslivet både kan og vil ta en større del i humanitært arbeid, men for å få til det trenger vi flere arenaer der ulike aktører og eksperter kan få innsikt i humanitære behov. Det tror jeg denne innovasjonsdugnaden bidrar til, sier Ingvild von Krogh Strand, prosjektleder i Innovasjon Norge.

-Vi kan ikke løse den globale utdanningskrisen alene

Fire grupper la frem sine innspill på onsdag ettermiddag, og flere av deltakerne ønsker å fortsette prosjektet i samarbeid med Redd Barna for å videreutvikle nye løsninger på konkrete problemstillinger for barns læring.

- Løftet om at hvert eneste barn skal lære av inkluderende kvalitetsutdanning er like viktig som det er ambisiøst, og det krever av oss at vi er målrettede og oppfinnsomme. Denne dagen har vært et godt eksempel på hvordan humanitær sektor, grundere og bedrifter kan jobbe sammen om reelle problemer for barns læring, sier Tove R. Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Kontakt:

Ingvild von Krogh Strand, +47 959 18 943, ingvild.von.krogh.strand@innovasjonnorge.no 

Elisabeth Fosseli Olsen, +47 991 65 736, elisabeth.fosseli.olsen@innovasjonnorge.no