Norske virksomheter satser sterkt på humanitær innovasjon

Sju prosjekter innenfor helse og utdanning har fått tilskudd fra Visjon 2030 og er i startfasen. Målet er å redusere fattigdom.

Visjon 2030 er en tilskuddsordning Innovasjon Norge forvalter på oppdrag fra Norad. Utenriksdepartementet har bevilget 20 millioner kroner til ordningen for 2016 og 2017. Målet er å redusere fattigdom i land som mottar norsk bistand. Det gjøres ved å støtte innovative, norske løsninger som underbygger FNs bærekraftmål innenfor helse og utdanning, i form av

  • Økt læringsutbytte i skolen
  • Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang
  • Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse

Innovasjon Norge legger vekt på at søkerne samarbeider med relevante partnere for å sikre kompetanse og lokal forankring.

Følgende prosjekter har fått tilskudd gjennom Visjon 2030 i 2017:

Prosjektleder: Alphabet King AS

Prosjektnavn: Utvikling av teknologibasert Learning Lab for internasjonale markeder via NGO kanaler» med fokus på Somalia
Deltakere: Redd Barna, NTNU, Læringsverkstedet AS, Africa Startup
Mål: Bidra til at flere barn lære å lese og skrive
Totale prosjektkostnader: 4 353 000 
Tilskudd fra Visjon 2030: 2 000 000

 

Prosjektleder: Bright Products AS

Prosjektnavn: “Bright steps to entrepreneurship” med fokus på Burundi og Somalia
Deltakere: Kirkens Nødhjelp, BI, Stratmore University Kenya, med flere
Mål: Utdanne utsatte befolkningsgrupper inne n entreprenørskap for å øke bruken av solenergi samt stimulere til lokal økonomisk vekst.
Totale prosjektkostnader: 3 350 000
Tilskudd fra Visjon 2030: 1 440 000

 

Prosjektleder: Differ AS

Prosjektnavn: “Piloting demand-driven community electrification and digitalization beyond the grid” med fokus på Zambia og Mali.
Deltakere: Eltek AS, W. Giertsen Energy Solutions AS, UNDP
Mål: Utvikle off-grid solenergi-løsninger til helseklinikker og skoler som vil gi befolkningen et bedre tilbud
Totale prosjektkostnader: 21 680 000
Tilskudd fra Visjon 2030: 5 100 000. Prosjektet har i tillegg fått tilskudd på til sammen 5 600 000 over andre ordninger.

 

Prosjektleder: Eyasys AS

Prosjektnavn: «Sunami Village Empowering» med fokus på Kenya, Tanzania og Malawi.
Deltakere: Sunami Solar Kenya, Solaris Tanzania, United Purpose, Tunapanda Institute, Kodeworks AS.
Mål: Utvikle solenergianlegg og forretningsmodeller som gir internettilgang og økt mulighet for kompetansebygging og gründervirksomhet.
Totale prosjektkostnader: 6 240 000.
Tilskudd fra Visjon 2030: 2 808 000.

 

Prosjektleder: Brights Products AS

Prosjektnavn: “Scalable energy provision in primary health posts and schools” med fokus på Zambia og Mali
Deltakere: UNDP, K8 Industridesign AS 
Mål: Utvikle et solenergisystem for skoler og helsestasjoner som vil gi befolkningen et bedre tilbud
Totale prosjektkostnader: 5 863 000
Tilskudd fra Visjon 2030: 2 638 000

 

Prosjektleder: Laerdal Global Health AS

Prosjektnavn: “Train and Equip Midwives for Safer Births” med fokus på Nepal og Tanzania. 
Deltakere: UNICEF Nepal, Haydom Lutheran Hospital Tanzania, Uppsala. 
Mål: Bidra til reduksjon i nyfødt-dødsfall 
Totale prosjektkostnader: 15 347 000
Tilskudd fra Visjon 2030: 3 400 000

 

Prosjektleder: Picterus AS

Prosjektnavn: “Jaundice in focus - introducing new screening technology” med fokus på Tanzania og Uganda
Deltakere: NTNU
Mål: Tilpasning og implementering av ny teknologi for å identifisere gulsott hos nyfødte raskere, billigere og mer skånsomt i Øst-Afrika
Totale prosjektkostnader: 2 080 000
Tilskudd fra Visjon 2030: 550 000