Søk støtte til smarte løsninger for full utnyttelse av bioressurser

For å få mer ut av bioressursene inviterer Forskningsrådet og Innovasjon Norge bedrifter til å utvikle smarte løsninger som kan øke verdien på produktene og redusere svinnet i produksjonen. Nå kan bedrifter søke midler til forprosjekt.

/link/f70fe9cf81294e13878c8127410c1d85.aspx
Foto: Thinkstock

Som ledd i å utvikle bioøkonomien lyser Forskningsrådet og Innovasjon Norge nå ut forprosjektmidler for å stimulere bedrifter til å utvikle innovative ideer som skal lede fram til nye innovasjonsprosjekter. Bruk av ny teknologi og utvikling av prosesser kan bidra til økt verdiskaping fra bioressursene.

Muligheter i bioøkonomien
– Videreutvikling av bioøkonomien er helt nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål. Mobilisering for forskning og innovasjon i næringslivet er et viktig tiltak, og med denne utlysningen ønsker vi å støtte nye spennende ideer for innovasjon, spesielt blant små og mellomstore bedrifter. Stimulering på et tidlig idestadium kan være utløsende for fremtidig verdiskaping. Vi har stor tro på at denne typen forprosjekter vil bidra til dette, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, mener det er viktig at vi finner nye, smarte måter å produsere mat og andre biobaserte produkter på.
- Vi må utvikle og ta i bruk teknologi og prosesser slik at vi kan øke utnyttelsesgraden av ressursene. Målrettet forskning sammen med mer innovasjon i næringslivet er forutsetninger  for å kunne lykkes med dette, sier Anita Krohn Traaseth.

Små og mellomstore bedrifter 
Alle typer bedrifter inviteres til å søke støtte til forprosjekt, men oppfordringen går spesielt til små og mellomstore bedrifter. Hensikten med forprosjektordningen er å støtte prosjekter i tidlig fase hos bedriftene. Utlysningen etterspør ideer og smarte løsninger (teknologi og/eller prosesser) som kan bidra til økt verdiskaping gjennom mer foredling og økt utnyttelse av biologiske ressurser og restråstoff.

Det er satt av fire millioner kroner til denne utlysningen som har søknadsfrist 11. oktober.

Gjennom samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Norges forskningsråd vil bedrifter som ønsker det bli guidet gjennom mulighetene som ligger i våre tjenester og virkemidler.

 

For mer informasjon:
Krister Moen, Krister.Moen@innovasjonnorge.no