Innovasjon Norge blir partner i Leverandørutviklings-programmet

- Jeg er veldig glad for at Innovasjon Norge blir partner i Leverandørutviklingsprogrammet, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. – Det betyr at NHO, KS, Difi og Innovasjon Norge skal jobbe enda tettere sammen om å gjøre offentlig-privat innovasjonssamarbeid til "den nye normalen"!

Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret forteller om Innovasjon Norges samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet.

Anita Krohn Traaseth og Mona Skaret forteller om Innovasjon Norges samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet.

Foto: Kjetil Svorkmo Bergmann, Innovasjon Norge.

Samtidig er offentlig-privat innovasjonssamarbeid et satsingsområde i Innovasjon Norge, og det var tema for innovasjonstalen i 2017. Det er viktig for oss å jobbe enda tettere med Leverandørutviklingsprogrammet og partnerne. Innovasjon Norge har fulgt programmet tett, og har vært bidragsyter til programmet siden 2009.
- Leverandørutviklingsprogrammet har bidratt til å modne både offentlig sektor og næringslivet. Dere har gjort det mindre skummelt å samarbeide. Dere har tilbudt praktisk, konkret metodikk som har gitt resultater. Vi ser at det virker! Det sier Mona skaret, direktør for privat og offentlig innovasjon.

Utlyser nye innovasjonspartnerskap

Samtidig som Innovasjon Norge går inn i Leverandørutviklingsprogrammet, inviterer vi nye søkere til innovasjonspartnerskap. I den nye runden stiller vi 35 millioner kroner til rådighet for prosjektene.
Både Mona Skaret og Anita Krohn Traaseth viser til at Norge er langt framme med offentlig-privat innovasjon. Og offentlig sektor er i realiteten mye mer innovativ enn mange er klar over, mener hun. - Vis meg den forskningen som dokumenterer at det er genetisk forskjell på oss som er offentlig ansatte og andre, som tilsier at vi er mindre innovative enn andre – den forskningen finnes ikke! Og av ni innovasjonspartnerskap som er i gang i Europa nå, er fire i Norge.

Løsningene har et verdensmarked

- Det handler ikke om å sette bestemora di ut på anbud, sier Anita Krohn Traaseth, - det offentlige eier behovet og eier løsningen til slutt. Det er ikke noen tvil om det.
Prosjektene kommer til å møte utfordringer underveis, og er helt avhengig av forankring på tvers hos alle involverte parter. - Vi tar tak i rammebetingelsene og behovene og løser dette sammen. Dette kommer til å bli skikkelig gøy! – sier Mona skaret. – Løsningene næringslivet og det offentlige utvikler sammen har markeder over hele verden, understreker hun.

Offentlig-privat innovasjon er viktig for mange

Hvert år kjøper det offentlige produkter og tjenester for omkring 500 milliarder kroner. Helse, omsorg og samferdsel er eksempler på sektorer med betydelige investeringsbudsjetter – som finansieres over statsbudsjettet. Men om 30 år er inntektene lavere enn utgiftene – dersom vi ikke tenker helt nytt. Potensialet for innovasjon knyttet til for eksempel eldrebølgen og det grønne skiftet er betydelig.

Vil du vite mer?

Les om Innovasjon Norges arbeid med offentlig-privat innovasjon her.
Leverandørutviklingsprogrammet finner du omtale av her.
Kontaktperson: Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, e-post Jorunn.Birgitte.Gjessing-Johnrud@innovasjonnorge.no, telefon nr. 957 75 744.