Samles om ny eksportsatsing

Norsk eksport må økes for å utvikle fremtidens velferdssamfunn. Nå samles privat næringsliv og offentlig sektor om en felles eksportsatsing for å vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norske, grønne løsninger. -Regjeringen støtter dette arbeidet, sier klima-og miljøminister Ola Elvestuen.

/link/8386f034d6574d74998779aec334b019.aspx
Foto: Anne Line Kaxrud / Innovasjon Norge

Fakta

Det strategiske rådet består av representanter fra Statoil, Yara, Statkraft, DNV GL, NHO, LO, Abelia, Norge 203040, Norges sjømatråd, Virke, Norges Rederiforbund, Miljødirektoratet, Finans Norge, GCE Blue Maritime Cluster, Fostech AS, Grieg Group, X Four-10 og Innovasjon Norge. 

-Dette er en del av regjeringens strategi for eksport og internasjonalisering. Målet er å styrke og utvikle Norges posisjon som handelsnasjon, og å akselerer det grønne skiftet, sier Elvestuen. I går ønsket han velkommen til etableringen av et strategisk råd for eksportsatsingen Merkevaren Norge, som skal legge til rette for en helhetlig profilering av norske grønne løsninger.  

Rådet består av representanter fra næringslivet, inkludert Statkraft, Statoil og Yara, gründerbedrifter, interesseorganisasjoner som LO og NHO, og offentlige organer som Miljødirektoratet. Innovasjon Norge fungerer som tilrettelegger.    

Sammen skal de bidra til styrket norsk bærekraftig verdiskaping gjennom økt eksport og vertskapsattraktivitet, og være et fora for diskusjoner rundt viktige eksportrelaterte temaer, og koordinere satsinger og prioriteringer.     

Næringslivet og det offentlige må samarbeide  

-Norsk næringsliv er pioner innen bærekraftig teknologi og løsninger, og vi må gjøre det enklere for internasjonale markeder å velge norsk. Vi har et lite hjemmemarked og skal vi lykkes med å nå et større kundegrunnlag, skape flere inntekter og arbeidsplasser må vi øke evnen til å skalere og synliggjøre hva vi kan bringe til det internasjonale bordet. Det fordrer at næringslivet og det offentlige samarbeider tettere gjennom en langsiktig eksportsatsing, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge. 

I første omgang fokuseres det på områdene ren energi og havrommet, og vil bli utvidet til å inkludere vekstområder som helse, bioøkonomi, smarte byer og samfunn.  -Sammen skal vi vise verden hvorfor det lønner seg å kjøpe norske innovative teknologiløsninger og produkter, hvorfor de skal samarbeide med Norge, investere i Norge, etablere ny industri og testsentre i Norge, og ikke minst bo i og å besøke Norge.    

Hva er eksportsatsingen Merkevaren Norge? 

En sterk nasjonal merkevare er et offentlig gode som har positiv effekt på tvers av bransjer og regioner. En tydelig, attraktiv og troverdig posisjon vil sette Norge på kartet i internasjonale markeder, og gi norske aktører internasjonal konkurransekraft.  Ønsket posisjon er pioner på bærekraftige løsninger. - Å ta en tydelig posisjon i internasjonale markeder er et helt sentralt virkemiddel i denne eksportsatsingen, sier Krohn Traaseth.     

I første omgang består dette av:    

  • Et digitalt utstillingsvindu for norske, grønne løsninger    
  • En verktøykasse med felles historier, fakta, bilder og designmanual for Norge som skal brukes internasjonalt    
  • Samhandlingsarenaer – det pågår nå en pilot for nasjonale besøkssentre     
  • Nye eksportrettede programmer