Stavanger kommune leder vei innen innovasjonspartnerskap

Norges første Innovasjonspartnerskap gjennomføres i Stavanger kommune, der de nå inngår partnerskapskontrakter med to leverandører i helsesektoren. 

Fra venstre: Ingvild Lilleheie og Hege Eiklid fra Innocom AS, Ordfører i Stavanger kommune Christine Sagen Helgø, Kjersti Balke Hveem fra Topro Industri AS og Direktør i Innovasjon Norge Rogaland...

Fra venstre: Ingvild Lilleheie og Hege Eiklid fra Innocom AS, Ordfører i Stavanger kommune Christine Sagen Helgø, Kjersti Balke Hveem fra Topro Industri AS og Direktør i Innovasjon Norge Rogaland Kari Holmefjord Vervik

Foto: Harpa H. Tveteraas

Aktiviseringsroboten Berntsen skal motivere og hjelpe brukerne til å meste hverdagen, mens smartrullatoren fra TOPRO Industri AS kommuniserer med bruker og hjelpere gjennom smarte applikasjoner: -Vi tror at Innovasjonspartnerskap representerer et gjennombrudd for innovasjon i offentlig sektor i tett samarbeid med næringslivet, sier direktør Ketil Lundgaard i Innovasjon Norge. 

Innovasjon Norge har lagt til rette for innovasjonspartnerskap mellom Stavanger Kommune og næringslivet, i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og Difi. I et offentlig-privat innovasjonspartnerskap utfordres innovative bedrifter til å utvikle banebrytende løsninger på store, definerte samfunnsbehov innenfor for eksempel helse, energi og samferdsel.

Utvikling og innkjøp i én kontrakt

Stavanger kommune må tenke nytt om hvordan heldøgnpasienter skal få økt livskvalitet, være aktive og klare seg selv best mulig. I tillegg til forebygging, rehabilitering og sosiale nettverk, trengs nye radikale løsninger som ikke tilbys helsesektoren i dag.

- Jeg er glad for at Stavanger kommune går foran og tar en aktiv rolle i utviklingen innen velferdsteknologi og offentlige anskaffelser. For å løse framtidens utfordringer trenger vi tekniske løsninger som ikke finnes i dag. Men de må være enkle å bruke, og tilpasset brukernes behov. Gjennom innovative partnerskap kommer næringslivet tettere på utfordringene, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Mer aktivitet - økt egenmestring

Behovet for opptrening under og etter korttidsopphold er stort. I løpet av én uke i sengen opplever pasienten ti prosent reduksjon i utholdenhet og 20 prosent reduksjon i muskelstyrke.

De to valgte løsningene kan gjøre brukerne mer aktive og selvhjulpne. Løsningene skal utvikles og testes sammen med både brukere, ansatte og pårørende.

For mer informasjon om Innovasjonspartnerskap: https://innovasjonsbloggen.com/2017/02/08/innovasjonspartnerskap-pa-norsk/