Trådløs sensor gir effektiv energibruk i bygg

Disruptive Technologies utvikler verdens minste, fullt integrerte sensorer for bruk i energieffektiv drift av bygninger. Bedre og rimeligere sensorer baner vei for at flere byggherrer vil benytte sensorteknologi for å få ned energiforbruket.

/link/c852608d9d4841c2a770cdd8482e2c5e.aspx
Foto: Øystein Klakegg

I desember 2017 mottok selskapet 40 millioner kroner fra miljøteknologiordningen for å utvikle og teste den nye sensorteknologien i bygg. Dette er en av de største tildelingene fra miljøteknologiordningen i 2017.

Disruptive Technologies utvikler nå en trådløs sensor på størrelse med en tastatur-knapp. De første sensortypene skal komme på markedet våren 2018. Bedriften har kunder som ved hjelp av de nye sensorene vil teste om de kan styre energibruken i sin bygningsmasse på en helt ny måte, og dermed gjøre store besparelser i sitt energiforbruk.

Disruptive Technologies ble etablert i 2013 og har 40 ansatte på kontorer i Bergen, Oslo, Trondheim, London, Paris og München. Selskapets hovedkontor er på Kokstad i Bergen.

Gründer Erik Fossum Færevaag har bakgrunn fra halvlederindustrien og har tidligere vært med på å starte to vellykkede teknologiselskaper, Energy Micro og Chipcon. Teknologi og produksjonsmetoder fra halvlederindustrien gjør størrelsen og de lave produksjonskostnadene for sensorene til selskapet mulig.

Ambisiøs satsing

- Disruptive Technologies har en uvanlig ambisiøs satsing. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre at slike selskaper kan vokse med base i Norge. Dette er viktige teknologiarbeidsplasser i Bergen, sier Nina Broch Mathisen, direktør for Innovasjon Norge Vestlandet.

Medgründer Jarle Kvamme sier det betyr mye for selskapet å få støtten fra Innovasjon Norge. - Vi er utrolig glad og ydmyk over at Innovasjon Norge har valgt å satse på Disruptive Technologies. Med denne støtten vil vi få muligheten til å gjennomføre prosjektet vårt. Vi vil komme raskere i markedet og vil, gjennom samarbeid med våre partnere, kunne tilby miljøeffektive sensorløsninger for å få ned energiforbruket i stor skala, ikke bare i Norge, men også på verdensbasis.

Støtten til prosjektet kommer fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning, et program for utvikling og demonstrasjon av nye miljøløsninger. Miljøteknologiordningen fikk en økning i statsbudsjettet og vil i 2018 være på 565 millioner kroner.

- Med en banebrytende teknologi og forretningsmodell som sikrer rask skalering og vekst, tror vi at dette er blant de prosjektene vi har finansiert i år som har størst potensiale, både for verdiskapning og positiv miljøeffekt, sier Nina Broch Mathisen i Innovasjon Norge.

Kontaktpersoner:
Nina Broch Mathisen, direktør for Innovasjon Norge Vestland 
Tel.: 917 15 453
E-post: nina.broch.mathisen@innovasjonnorge.no

Erik Fossum Færevaag, CEO Disruptive Technologies.
Tel.: 900 47 361
E-post: erik@disruptive-technologies.com