Årsrapport 2003

Fra og med 1. januar 2004 tok Innovasjon Norge over oppgavene til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND).

Siste årsrapport fra SND, 2003

Årsrapporten består av 3 deler; styrets beretning, årsregnskap og statistikker, og finnes kun i en elektronisk versjon

1. Styrets beretning

2. Regnskap

3. Statistikk

Årsrapporten i pdf-format

Siste årsrapport fra Norges Turistråd, 2003

Årsrapporten består av 3 deler; styrets beretning, årsoppgjør og noter, og finnes kun i en elektronisk versjon

 
2. Årsoppgjør (xls)
 
3. Noter (xls)
 
Siste årsrapport fra Norges Eksportråd, 2003

Årsrapport (doc)