Året 2011: Fire mål – tusenvis av resultat

- Hver eneste dag er vi med på å øke verdiskapingen i Norge og skape tusenvis av konkrete resultat til glede for mange, sier Gunn Ovesen i årsrapporten for 2011.

I 2011 sank aktivitetsnivået noe som følge av reduserte bevilgninger og nedskalering av organisasjonen. Men så langt det var mulig har vi skånet kundene. - Vi brukte omtrent like mye penger som i 2010, men la sterkere vekt på å prioritere de beste prosjektene, så tallet på prosjekter er noe lavere enn i 2010, forteller Ovesen.

Bidra til økt innovasjon i næringslivet i hele landet
I 2011 brukte vi nesten tre fjerdedeler av våre ressurser på innovasjonsrettede prosjekter.  Prosentandelen av innovasjonsprosjekt har økt fra 67 % i 2010 til 72 % i 2011. Disse midlene gikk i all hovedsak til produkt- og tjenesteinnovasjon. De mest innovative næringene er fortsatt helse og olje og gass.

Bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet
36 % av alle finansieringsprosjektene i 2011 var internasjonalt rettet. Det er en økning på 6 prosentpoeng fra 2010. De 32 kontorene våre i utlandet har behandlet over 700 kundeprosjekt.

Styrke profileringen av Norge og norsk næringsliv internasjonalt
i 2011 fikk vi medieomtale til en verdi av 582 millioner annonsekroner. Det har vært 924 journalister på pressetur og det ble skrevet 8016 artikler om Norge som reisemål i 2011. I alt har 343 bedrifter deltatt på 7 delegasjoner og 257 bedrifter på 13 fagmesser.

Bidra til næringsutvikling basert på regionale forutsetninger
29 utviklingsprosjekt ble startet opp i omstillingskommuner. I alt har 70 % av midlene gått til små og mellomstore byer og regioner. 30 % av midlene har gått til storbyregioner med mer enn 50.000 innbyggere.