Årsrapporter og oppdragsgiverrapporter

 • Årsrapport, årsregnskap og oppdragsgiverrapport 2017

  23.03.2018

  Her finner du årsrapporten, årsregnskapet og oppdraggiverrapporten for 2017.

 • Årsrapport 2014

  23.04.2015

  Anita Krohn Traaseth og Hans Martin Vikdal oppsummerer hovedtallene for 2014, og peker fremover mot 2015.

 • Årsrapport og Oppdragsgiverrapport 2015

  25.04.2016

  Her finner du Årsrapport 2015 og ofte stilte spørsmål til rapporten, samt Oppdragsgiverrapporten for 2015.

 • Årsrapport, årsregnskap og oppdragsgiverrapport 2016

  25.04.2016

  Her finner du årsrapporten, årsregnskapet og oppdragsgiverrapporten for 2016.

 • Årsrapport 2013

  12.05.2014

  I 2014 feirer Innovasjon Norge ti år. Ettersom dette er et jubileumsår for oss er det hyggelig å kunne presentere gode resultater av vårt arbeid i den perioden vi ser tilbake på.

 • Årsrapport 2012

  30.04.2013

  -Norge trenger flere gode gründere, flere internasjonalt rettede bedrifter og mer effektive kompetansemiljø som styrker hele landet, skriver vi i årsrapporten.

 • Året 2011: Fire mål – tusenvis av resultat

  28.03.2012

  - Hver eneste dag er vi med på å øke verdiskapingen i Norge og skape tusenvis av konkrete resultat til glede for mange, sier Gunn Ovesen i årsrapporten for 2011.

 • Årsrapport 2007

  28.03.2012

  Innovasjon Norges årlige kundeeffektundersøkelsene viser at 75 prosent av prosjektene våre øker lønnsomhet og konkurranseevne.

 • Årsrapport 2008

  28.03.2012

  Året 2008 ble turbulent for norsk næringsliv. Det er synlig også i Innovasjon Norges årsrapport.

 • Årsrapport 2009

  28.03.2012

  Innovasjon Noreg hjelpte store og små bedrifter gjennom finanskriseåret 2009. Vi fordelte til saman 9,8 milliardar kroner og gav råd verd 235 millionar kroner.

 • Årsrapport 2010

  28.03.2012

  Fra 1. januar 2010 er alle fylkeskommunene kommet inn som medeiere i Innovasjon Norge med 49 %. Nærings- og handelsdepartementet har en eierandel på 51 %.

 • Årsrapport 2005

  28.03.2012

  Innovasjon Norge har eksistert i to år. Vi har levert resultater slik vi skal og har utnyttet pengene våre godt. Stort sett har vi verken brukt for mye eller for lite.

 • Årsrapport 2006

  28.03.2012

  Undersøkelser på effekten av Innovasjon Norges arbeid viser at 63 prosent av bedriftene som har mottatt bistand fra Innovasjon Norge mener at arbeidet i stor grad har ført til økt innovasjon.

 • Årsrapport 2004

  28.03.2012

  18. juni 2003 besluttet Stortinget å opprette Innovasjon Norge som et nytt særlovsselskap, med oppstart 1. januar 2004.

 • Årsrapport 2003

  28.03.2012

  Fra og med 1. januar 2004 tok Innovasjon Norge over oppgavene til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO) og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SN...