Etikk og etterlevelse

In English

Innovasjon Norge skal være et selskap med ansvarlige og etisk bevisste medarbeidere. Dersom du opplever at Innovasjon Norge utøver sin virksomhet i strid med gjeldende rett eller allmenne etiske normer, eller er kjent med at Innovasjon Norge utsettes for misligheter fra kunder eller andre, ønsker vi at du melder fra til oss. Ved å varsle kan du hjelpe Innovasjon Norge med å gjøre det riktige på riktig måte.

Gjennom å bruke Innovasjon Norges elektroniske varslingskanal, har du muligheter til å melde fra om dine bekymringer anonymt. Varslingskanalen driftes av en ekstern leverandør og er tilgjengelig gjennom å klikke på knappen nedenfor. Selv om varslingskanalen er på engelsk, kan du gjerne skrive på norsk.

Nedenfor finner du dokumentasjon på Innovasjon Norges etiske rammeverk: