Etikk og etterlevelse i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal være et selskap med ansvarlige og etisk bevisste medarbeidere. Dersom du (i) opplever at Innovasjon Norge ikke utøver sin virksomhet i samsvar med gjeldende rett eller allmenne etiske normer eller (ii) er kjent med at Innovasjon Norge utsettes for misligheter fra kunder eller andre, ønsker vi at du melder fra til oss. Ved å varsle kan du hjelpe Innovasjon Norge gjøre de riktige tingene på de riktige måtene.

Gjennom å bruke Innovasjon Norges elektroniske varslingskanal, har du muligheter til å melde fra om dine bekymringer anonymt. Varslingskanalen driftes av en ekstern leverandør og er tilgjengelig gjennom å klikke på fløyta nedenfor. Selv om varslingskanalen er på engelsk, kan du gjerne skrive på norsk.

Nedenfor er relevant dokumentasjon vedrørende Innovasjon Norges etiske rammeverk: