Innsats nr. 1 2010: Internasjonalisering

Denne utgaven av Innsats prøver å speile spennvidden i alt hva vi holder på med. Internasjonalisering er kjernen i mye av det vi gjør, og dermed tilegnet første utgaven av Innsats.

Vi gjør en innsats.


Innsats handler om innovasjon og innovasjonspolitikk, og magasinet kommer ut to ganger i året. Innsats retter seg særlig mot målgruppene stortingspolitikere, departementene, fylker, kommuner, andre opinionsledere, samt alle andre samarbeidspartnere.


Vi skal sørge for at Innovasjon Norge går fra å kun være et kjent merkenavn, men å få folk til å vite hva vi gjør.