Eva Camerer

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

En typisk dag på jobb er at dagene er utrolig forskjellige. Jeg har dager hvor jeg er ute hos kunder, i møte hos departementer og andre samarbeidspartnere, representere Norge i Brussel, eller sitte ved pulten og jobbe med strategi og utvikling. Jeg har mye kontakt med kollegene mine i løpet av en dag. Det er viktig for meg for jeg er glad i å jobbe i team og ha felles mål. I Innovasjon Norge jobber vi mye på kryss og tvers av organisasjonen, så det er lav terskel for å kontakte kolleger som ikke er dine nærmeste.

Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er en arbeidsplass hvor folk står i sentrum. Det er utrolig mye kunnskap og erfaring samlet hos oss. At vi er en kunnskapsbedrift gjør det inspirerende å være en del av Innovasjon Norge. Samfunnsoppdraget vårt er også viktig for meg. De fleste har en mening om Innovasjon Norge og det er gøy. Jeg er personlig veldig opptatt av samfunn og politikk og derfor passer det godt at vi har en viktig rolle å spille i samfunnsutviklingen. Vi er ofte berørt av Norges økonomiske situasjon eller politiske føringer.

Hvilken del av jobben din liker du best?

Det beste med jobben min er at det er mye variasjon. Som sagt er ingen dager like. I tillegg er IN er såpass stor arbeidsplass at man som medarbeider har mulighet å prøve seg på forskjellige roller og fagområder. Jeg har jobbet både på distriktskontoret i Oslo som bedriftsrådgiver, jeg har vært utsendt fra IN til Europakommisjonen hvor jeg jobbet 2 år med innovasjonspolitikk i Brussel og jobber nå på hovedkontoret med utviklingsarbeid. Til sist vil jeg nevne stor autonomi og mulighet til å utvikle jobben sin. Alt vi gjør baseres på tillitt og det skaper frihet og trivsel på jobben.