Jobb i Innovasjon Norge

Bli med å utforme morgendagens næringsliv!

Våre ansatte er spredt på kontorer i alle landets fylker og i over 30 land. Gjennom samarbeid og prosjekter på tvers av organisasjonen tilrettelegger vi for kunnskapsdeling og kompetanseutvikling. Du tilbys karrieremuligheter med utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling. I rekrutteringen vår vektlegger vi mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

/contentassets/ee36b14eab6644aba3457714daa08525/tomha_ins_n0a8602.jpg?width=1168
Foto: Tom Hansen