Møt våre ansatte

Silje Marie Lesjø - jobber i avdeling for Bærekraftig reiseliv og mat

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Nesten ingen dag er lik! Oppgavene som skal løses krever ofte kontakt med Innovasjon Norges flinke folk ute på distriktskontor, utekontor og kollegaer på hovedkontoret, det kan være alt fra å diskutere konkrete søknader, til hvordan vi kan gjøre prosesser internt og ut mot kundene våre bedre i tillegg til evalueringer av ulike tiltak og rapportering på effekter av midlene som deles ut. I tillegg har jeg tett kontakt med Landbruks- og Matdepartementet som har gitt oss oppdraget med Utviklingsprogrammet jeg jobber med.  

De siste tre månedene har jeg vært så heldig å få hospitere på Innovasjon Norges kontor i New York som jobber med både «trade» og turisme. Her hjelper vi norske bedrifter med informasjon om det amerikanske markedet og gjennomfører ulike kompetanseprogram for bedriftene som er interessert i å selge sine produkter/tjenester i USA. På reiselivssiden markedsfører vi Norge som reisemål i hele Amerikas-regionen gjennom ulike kanaler.

Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er en stor organisasjon som gir mange muligheter. Det er utrolig spennende å få ta del i prosesser på ulike nivå; det handler bare om å engasjere seg!

Hvilken del av jobben din liker du best?

Muligheten til å møte nye folk og ikke minst å få lære noe nytt hver dag! 

 

Frederik Amundsen - jobber i VisitNorway

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Arbeidsdagen min handler om innholdet på visitnorway.com, og om å lede redaksjonen vår. Alt innhold skal ha høy kvalitet og følge redaksjonelle retningslinjer, og alle bidragsytere skal snakke med samme stemme.

Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er et flott sted med mange muligheter.

Hvilken del av jobben din liker du best?

Å få jobbe i skjæringspunktet mellom reiseliv, webutvikling og innholdsproduksjon.

 

 

 

 

 

Felipe Aguilera-Børresen - jobber i gründeravdelingen

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?

Min jobb er å hjelpe gründere og bedrifter med å skape verdi av sine ideer. Det handler både om å inspirere til å bygge videre på andres innovasjoner så vel som å sikre og utnytte egne immaterielle verdier i Norge og internasjonalt. I en typisk dag har jeg samtaler med gründere og bedrifter hvor tema er patenter, varemerker, design, m.fl., og hvordan disse kan styrke bedriftens forretningsmodell.  For eksempel hadde jeg følgende aktiviteter en vanlig dag forrige uke:

- Et videomøte med en oppstartsbedrift fra Bergen basert på en idé fra to ingeniører som tidligere var ansatt i oljesektoren.

- Oppfølging av en workshop vi holdte for en bedrift i Østfold om etablering av IPR-strategien for bedriften i forbindelse med lanseringen av nye produkter i USA.

- Dialog med partnere i Tyskland og Hellas knyttet til et EU-finansiert prosjekt om erfaringer og verktøy for håndtering av immaterielle verdier rettet mot små og mellomstore bedrifter.  

Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge er på vei til å bli en fullverdig internasjonal organisasjon. Det handler ikke bare om å ha kontorer i mange land, men særlig om evnen til å utnytte hverandres faglig og kulturell kompetanse på tvers av grenser. Det er denne type organisasjon jeg trives best i, og mitt inntrykk er at Innovasjon Norge beveger seg raskt i denne retningen.

Det å kunne sitte rundt et virtuelt bord med erfarne kolleger fra San Francisco og Shanghai for å drøfte mulige veivalg for en bedrift i Norge er uvurderlig, særlig når øvelsen bidrar til å styrke bedriftens evne til å konkurrere i nye markeder.

Hvilken del av jobben din liker du best?

Det jeg liker best ved å jobbe i Innovasjon Norge er muligheten til å gjøre en forskjell for andre, til å bidra til at små og store innovasjoner ser dagens lys og vokser.  Videre er interaksjonen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere i flere land en motiverende faktor, som gjør meg i bedre stand til å løse utfordringer for gründerne og bedriftene vi jobber med.

 

Rosa Maria Correa - jobber seniorrådgiver i EU-teamet

Kan du fortelle litt om hva du jobber som og hvor?

Jeg jobber som kunderådgiver med EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 på Innovasjon Norges distriktskontor for Oslo, Akershus og Østfold. Hovedoppgavene mine er markedsføring og mobilisering av næringslivet for å delta i programmet, samt direkte bistand til bedriftene som deltar i programmet.

Les hele artikkelen fra KarriereStart.no