Om klagerett

Til deg som har hatt en sak til behandling i Innovasjon Norge, men som ikke er fornøyd med resultatet.

Det eksisterer ingen alminnelig klagerett på vedtak eller beslutninger fattet av Innovasjon Norge.

Har du spørsmål til saken eller behandlingen, kan du ta kontakt med saksbehandler som står oppført i svarbrevet du har mottatt.


Information in english: About the right to appeal
There is no general right to appeal decisions made by Innovation Norway.

If you have questions regarding the case or the handling of it, please contact the advisor indicated in the response letter.