Fondet er innrettet slik at de statlige pengene investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Innovasjon Norge forvalter fondet og godkjenner investorer på forhånd. De offentlige investeringene har en øvre ramme på 20 millioner kroner for hver investering, og vil derfor sammen med en privat investor kunne tilføre én enkelt bedrift 40 millioner kroner over flere år. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med, så den totale kapitaltilførselen kan også være høyere.

For investorene gir den statlige finansieringen dem mulighet til å spre sine investeringer på flere prosjekter sammen med en sterk finansiell partner, og bedriftene får mulighet til å fokusere på utviklingen av selskapet i en kritisk vekstfase. Investorene bidrar også med kompetanse og nettverk i oppfølgingen av bedriftene.

 

  • Bedriften det investeres i må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg
  • Fondet investerer ikke i bedrifter der investor allerede er involvert som aksjonær eller långiver.
  • Fondet skal være en passiv forvalter og skal godkjenne private investorer på forhånd.
  • Bedriftene skal være lokalisert i Nordland, Troms eller Finnmark.
  • Investorene må ha tid og kompetanse til å være en aktiv eier i porteføljeselskapet.
  • Investorene kan være lokalisert hvor som helst i landet.
  • Investorene må ha tilgang til kvalitetsprosjekter og kapital til å investere minimum 2,5 millioner kroner i en periode på inntil 10 år.
  • Fondet vil ikke kreve noen særfordeler, og det vil heller ikke bli gitt noen risikoavlastning eller utbetales honorar til investor.