Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Etikk, gaver og varsling

   Mirage C
  Mirage C

  Innovasjon Norge skal være et selskap med ansvarlige og etisk bevisste medarbeidere. 

  Dersom du opplever at Innovasjon Norge utøver sin virksomhet i strid med gjeldende rett eller allmenne etiske normer, eller er kjent med at Innovasjon Norge utsettes for misligheter fra kunder eller andre, ønsker vi at du melder fra til oss. Vi har taushetsplikt.

  Gjennom å bruke Innovasjon Norges elektroniske varslingskanal kan du melde fra om dine bekymringer anonymt. Varslingskanalen driftes av en ekstern leverandør og er tilgjengelig gjennom å klikke på knappen nedenfor. Selv om varslingskanalen er på engelsk kan du gjerne skrive på norsk.

  Nedenfor finner du dokumentasjon på Innovasjon Norges etiske rammeverk: