• EN
 • Logg inn
 • Hva gjør vi?

   Samuel Zeller/Unsplash
  Samuel Zeller/Unsplash

  Vi skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

  Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. 

  Du finner våre kontorer i alle landets fylker og en rekke land i verden. I land hvor vi ikke har eget kontor, drar vi veksel på Norges ambassader. 

  Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer. 

  Se hvem som fikk finansiering via Innovasjon Norge 

  • Bevilgninger: 4,1 milliarder kroner. Innovasjon Norge delte totalt ut 7,2 milliarder kroner i 2019. Dette omfatter lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester. 
  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %)
  • Administrerende direktør: Håkon Haugli (2019-) 
  • Styreleder: Gunnar Bovim (2018-) 
  • Antall ansatte: 764 (31.12.2019) 
  • Antall kontorer: Alle landets fylker og over 20 land 
  • Etablert: Desember 2003 
  • Hovedkontor: Akersgata 13, 0158 Oslo