• EN
 • Logg inn
 • Kort om oss

   Samuel Zeller/Unsplash
  Samuel Zeller/Unsplash

  Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser.

  Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.  

  Du finner våre kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor vi ikke har eget kontor drar vi veksel på Norges ambassader.

  Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet.

  Se hvem som fikk finansiering via Innovasjon Norge.

  Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

  • Bevilgninger: 3,8 milliarder kroner. Innovasjon Norge delte totalt ut 7,3 milliarder kroner i 2017. Dette omfatter lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester.
  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %)
  • Administrerende direktør: Håkon Haugli (2019-)
  • Styreleder: Gunnar Bovim (2018-)
  • Antall ansatte: 677 (31.12.2017)
  • Antall kontorer: Alle landets fylker og i rundt 30 land
  • Etablert: Desember 2003
  • Hovedkontor: Akersgata 13, 0158 Oslo