• EN
 • Logg inn
 • Om oppdragene

   Louise Donald
  Louise Donald

  Vårt oppdrag er å bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

  Vår største eier er Nærings- og fiskeridepartementet med en andel på 51 prosent. Fylkeskommunene eier 49 prosent. Vi har oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og fylkesmennene.

  Innovasjon Norge er etablert ved en egen lov og har et eget styre. 

  Våre mål

  Vårt hovedmål er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling og ulike regioners næringsmessige muligheter.

  Formålet er å realisere økt verdiskaping i norsk næringsliv. Varige konkurransefortrinn skapes når bedriften er økonomisk bærekraftig og samtidig tar ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø.

  Arbeidsoppgaver

  Innovasjon Norge har et bredt arbeidsfelt. Til daglig jobber vi med en rekke forskjellige oppgaver, initiativer, programmer, tiltak og arrangementer. Det dreier seg om å gjøre norsk næringsliv bedre.

  Tre hovedområder

  • Entreprenørskap: Vi skal sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg
  • Vekst i bedrifter: Vi skal bidra til at bedriftene kan vokse og bli konkurransedyktige
  • Innovasjonsmiljøer: Vi skal bidra til å skape gode miljøer for innovasjon

  Disse tre arbeidsområdene er delvis overlappende. Innenfor alle de tre arbeidsområdene skal vi tenke internasjonalisering, og vi skal legge spesiell vekt på den ressursen kvinner og unge representerer.

  Mulighetsområder

  Havet, ren energi, bioøkonomi, kreativ næring og reiseliv, smarte samfunn, og helse og velferd. Disse områdene er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets fremtidige behov og norsk næringslivs naturlige fortrinn. Innovasjon Norge skal ha den kunnskapen som er nødvendig for å vurdere hvilke muligheter de ulike sektorer har lokalt og nasjonalt.

  Relevant informasjon

  Mer om mulighetsområder 

  Lov om Innovasjon Norge

  Vedtekter for Innovasjon Norge (pdf)

  Protokoll fra foretaksmøte

  Oppdragsbrev 2019

  Innovasjon Norge - et særlovselskap med klare mål