• EN
  • Logg inn
  • Eksfin

    Eksportfinansiering Norge (Eksfin) tilbyr lån og garantier for å gjøre norske eksportnæringer finansielt konkurransedyktige i utlandet.

    Eksfin ble opprettet 1. juli 2021 gjennom en sammenslåing av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge.

    Oppdraget er å gjøre norske eksportnæringer finansielt konkurransedyktige i utlandet gjennom statlige lån og garantier som fremmer konkrete salgskontrakter, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskaping og sysselsetting.