Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • Eksportkreditt

    Eksportkreditt Norge tilbyr lån til selskaper fra hele verden som kjøper varer og tjenester fra norske bedrifter. Har du kjøpere i utlandet, kan Eksportkreditt Norge bidra med å dra i land viktige kontrakter.

    Eksportkreditt Norge hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån.