• EN
  • Logg inn
  • Enova - Finansiering av energi- og klimavennlige løsninger

    Enova skal bidra til at nye energi- og klimateknologier blir utviklet og tatt i bruk, og kan dekke deler av merkostnaden ved å velge mer energi- og klimavennlige løsninger. 

    Investeringsstøtte fra Enova bidrar til å realisere prosjekter innenfor alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Midlene går til framtidsrettede tiltak som er med på å ta Norge til lavutslippssamfunnet. Derfor investerer Enova tungt i energi- og klimatiltak som gir flere nye teknologiløsninger og flere brukere av kjent teknologi.

    Dersom du er i tvil om hvor prosjektet hører hjemme, ta kontakt med Enova og Innovasjon Norge for å drøfte prosjektet.