Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
  • EN
  • Logg inn
  • GIEK

    GIEK stimulerer til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. GIEK utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. 

    GIEKs garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiveres eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere, større og raskere kontrakter.