Kort om oss

 Samuel Zeller/Unsplash
Samuel Zeller/Unsplash

Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser.

Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.  

Du finner våre kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor vi ikke har eget kontor drar vi veksel på Norges ambassader.

Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet.

Se hvem som fikk finansiering via Innovasjon Norge.

Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

  • Bevilgninger: 3,8 milliarder kroner. Innovasjon Norge delte totalt ut 7,3 milliarder kroner i 2017. Dette omfatter lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester.
  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %)
  • Konstituert administrerende direktør: Hans Martin Vikdal (2019-)
  • Styreleder: Gunnar Bovim (2018-)
  • Antall ansatte: 677 (31.12.2017)
  • Antall kontorer: Alle landets fylker og i rundt 30 land
  • Etablert: Desember 2003
  • Hovedkontor: Akersgata 13, 0158 Oslo