Kort om oss

 Akira Hojo

Gjennom å finansiere prosjekter og heve kompetansen hos gründere og etablert næringsliv er vi med på å skape fremtidens arbeidsplasser.

Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.  

Du finner våre kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor vi ikke har eget kontor drar vi veksel på Norges ambassader.

Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Se hvem vi fikk midler fra i 2017.

Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

  • Bevilgninger: 3,8 milliarder kroner. Innovasjon Norge delte totalt ut 7,3 milliarder kroner i 2017. Dette omfatter lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk gjennom ulike tjenester.
  • Eiere: Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %)
  • Adm. dir: Anita Krohn Traaseth (2014-)
  • Styreleder: Gunnar Bovim (2018-)
  • Antall ansatte: 677 (31.12.2017)
  • Antall kontorer: Alle landets fylker og i rundt 30 land
  • Etablert: Desember 2003
  • Hovedkontor: Akersgata 13, 0158 Oslo