Merkevaren Norge

 Mikita Karasiou

En nasjonal satsing for å øke eksport, få flere utenlandske investeringer og riktig besøkende til Norge, og tiltrekke oss talenter og kunnskap.

Helt sentralt i satsingen er utviklingen av en sterk nasjonal merkevare. Dette er et fellesgode for hele landet – hvis vi sammen lykkes med å gjøre Norge kjent ute i verden, vil næringslivet få økt konkurransekraft.

Merkevarebyggingen av Norge er en ny måte å jobbe på, og legger føringer for følgende områder:

  • Vertskapsattraktivitet - for å tiltrekke utenlandske investorer, talenter og turister
  • Eksportaktiviteter – for å koble norske løsninger mot globale behov
  • Samhandlingsarenaer – for å få bedrifter på tvers av næringer, regioner og kompetanseområder til å samarbeide
  • Kommunikasjon – for å sikre konsistente budskap som kommuniseres og repeteres i utvalgte kanaler over tid

Kontaktpersoner

Pressekontakt