Mulighetsområder

 Nick Scheerbart
Nick Scheerbart

Mulighetsområdene er valgt ut fra en overordnet vurdering av samfunnets framtidige behov og norsk næringslivs naturlige fortrinn.

De utvalgte områdene er ren energi, havrommet, smarte samfunn, bioøkonomi, helse og velferd, kreative næringer og reiseliv.

Mer om hvert mulighetsområde