• EN
 • Logg inn
 • Graduate i Innovasjon Norge

   Unsplash
  Unsplash

  Ønsker du å være med å skape fremtidens arbeidsplasser? Ønsker du å bidra til nyskaping i næringslivet? Da bør du søke på Innovasjon Norges graduatepogram. 

  Gjennom Innovasjon Norges graduateprogram får nyutdannede et 12 måneders jobbengasjement. Hensikten med programmet er å gi inngående kjennskap til virkemiddelapparatet, og samspillet mellom det private- og offentlige næringslivet. Arbeidsperioden vil gi innsikt i Innovasjon Norges daglige gjøremål, samt en verdifull og unik kompetanse for den enkelte nyutdannede. Programmet passer til deg som er i ferd med å avslutte studiene, og som er i starten av din arbeidskarriere.

  Se ledige graduatestillinger i Innovasjon Norge 

  Til Innovasjon Norges graduateprogram søker vi nyutdannede som ønsker å ta del i Innovasjon Norges arbeid med å utvikle fremtidens næringsliv. Du må ønske å være med på laget som skaper det nye Norge, de nye norske næringene, samt arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden.  

  Som vår graduate må du derfor være nysgjerrig, fleksibel og trives med endring. Gjennom studier har du vist at du er målbevisst, og du har demonstrert at du klarer å realisere de målene du har satt deg.  

  - Mitt beste tips til kandidater som søker på vårt graduateprogram er å tenke godt gjennom hvorfor de ønsker å jobbe i Innovasjon Norge. Vær nysgjerrig, tør å utfordre og tenk på hvordan du kan være med å bidra til nyskaping i næringslivet, sier Athina Holm Veberg, ansvarlig for graduateprogrammet i Innovasjon Norge.  

  Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og i 27 land, og gjennom graduateprogrammet vil det være mulighet for opphold på noen av disse. Derfor er gode kunnskaper i norsk og engelsk en forutsetning.  

  Ofte stilte spørsmål 

  Hvordan søker jeg på graduateprogrammet til Innovasjon Norge? 

  Innovasjon Norges utlyser ledige stillinger til vårt graduateprogram én gang i året. Utlysning av disse skjer normalt i første kvartal, og oppstarten på programmet vil være påfølgende høst. Ledige graduatestillinger utlyses under “Ledige stillinger”. Vi tar dessverre ikke imot åpne søknader, så følg med på hjemmesiden vår for aktuelle stillinger.  

  Når er oppstart og hvor lenge er det? 

  Oppstart på graduateprogrammet er normalt august/september hvert år, og har en varighet på 12 måneder.  

  Hvem kan søke? 

  Vi søker nyutdannede som ønsker å ta del i Innovasjon Norges arbeid med å utvikle fremtidens næringsliv. Du må ønske å være med på laget som skaper det nye Norge, de nye norske næringene, samt arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden. Som vår graduate må du derfor være nysgjerrig, fleksibel og trives med endring. 

  Alle med høyere utdanning er velkomne til å søke på vårt graduateprogram, men det vil kunne være ønskelig med en spesifikk studiebakgrunn på stillingene.  

  Hvilke kontorer har programmet i 2020?  

  Innovasjon Norge vil ikke tilby Graduateprogrammet i 2020. Følg med på våre hjemmesider for mer informasjon om Graduateprogrammet i 2021.

  Hvilke dokumenter legger jeg ved min søknad? 

  I tillegg til søknadstekst ønsker vi at du laster opp din CV og vitnemål fra din utdanning.