• EN
 • Logg inn
 • Graduateprogrammet 2019

   Thinkstock
  Thinkstock

  Ønsker du å være med å skape fremtidens arbeidsplasser? Ønsker du å bidra til nyskaping i næringslivet? Da bør du søke på Innovasjon Norges graduatepogram. 

  For graduateprogrammet 2019 søker vi seks nyutdannede. Det vil være individuelle løp tilpasset fagbakgrunn og kompetanse, samtidig som det vil legges opp til felles aktiviteter for årets graduates. Året vil blant annet bestå av felles prosjektarbeid, samt en mentorordning i organisasjonen.  

  Hvem søker vi?  

  Til årets graduateprogram søker vi nyutdannede som ønsker å ta del i Innovasjon Norges arbeid med å utvikle fremtidens næringsliv. Du må ønske å være med på laget som skaper det nye Norge, de nye norske næringene, samt arbeidsplassene vi skal leve av i fremtiden.  

  Som vår graduate må du derfor være nysgjerrig, fleksibel og trives med endring. Gjennom studier har du vist at du er målbevisst, og du har demonstrert at du klarer å realisere de målene du har satt deg.  

  - Mitt beste tips til kandidater som søker på vårt graduateprogram er å tenke godt gjennom hvorfor de ønsker å jobbe i Innovasjon Norge. Vær nysgjerrig, tør å utfordre og tenk på hvordan du kan være med å bidra til nyskaping i næringslivet, sier Athina Holm Veberg, ansvarlig for graduateprogrammet i Innovasjon Norge.  

  Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og i 27 land, og gjennom graduateprogrammet vil det være mulighet for opphold på noen av disse. Derfor er gode kunnskaper i norsk og engelsk en forutsetning.  

  Vi er en kunnskapsorganisasjon med mange ulike fagretninger, og i år er vi særlig på jakt etter kandidater med høyere utdanning innen blant annet fagområdene organisasjonsfag, internasjonalisering, bærekraft og reiseliv. 

  Årets graduateprogram består av seks ulike stillinger:  

  Bærekraftig reiseliv og mat, Oslo 

  I avdelingen for Bærekraftig Reiseliv jobbes det blant annet med ulike program, verktøy og virkemidler for det utviklingsrettede arbeidet blant norske reiselivsbedrifter og reiselivsdestinasjoner. I en graduatestilling i denne avdelingen vil du jobbe med utviklingsarbeid knyttet til naturbasert reiseliv, bærekraft og klima. Derfor søker vi etter deg som har relevant høyere utdanning innen disse fagområdene. 

  Klynger og nettverk, Oslo 

  I avdelingen for Klynger og Nettverk jobbes det blant annet med drift og utvikling av blant annet Klyngeprogrammet og Nasjonalt kompetansesenter. Her vil du jobbe med kommunikasjonsplattformer og delta i planlegging og gjennomføring av arrangementer. Derfor søker vi etter deg som har relevant utdanning gjerne innen industriell økonomi, markedsføring eller innovasjon og entreprenørskap.  

  Merkevaren Norge, Oslo 

  Divisjonen Merkevaren Norge har det strategiske ansvaret i Innovasjon Norge for å utvikle tjenester og gjennomføre aktiviteter som bidrar til økt vekst og verdiskaping i norsk industri og næringsliv. Graduatestillingen vil være i The Explorer, som er Norges utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger. I denne stillingen vil du jobbe med event og messer, samt følge opp interne og eksterne samarbeidspartnere knyttet til The Explorer. Derfor søker vi etter deg som har relevant utdanning gjerne innen markedsføring, bærekraft, internasjonalisering eller eksport.  

  Distriktskontoret i Vestfold og Telemark, Skien/Bakkenteigen 

  Vestfold og Telemark kontoret jobbet med et bredt spekter av norsk næringsliv, og felles for mange av bedriftene i regionen er grønne og bærekraftige omstillingsprosjekter. I 2020 blir de to fylkene til ett – og vi har allerede startet dette arbeidet. Derfor søker vi etter en graduate som kan delta og utføre ulike utviklingsinitiativ og prosjekter og være med å bygge en felles kontorkultur. Utdanning innen HR, organisasjonspsykologi eller lignende er derfor ønskelig.

  Innovasjonspolitikk og analyse

  Innovasjonspolitikk og analyse jobber med å utnytte og videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikken. En av oppgavene er å se på hva som fungerer og ikke i virkemiddelapparatet generelt og for Innovasjon Norge spesielt. Arbeidsoppgavene i stillingen vil være innenfor analyse og bruk av mikrodata og digitale data. Derfor søker vi etter deg som har relevant høyere utdanning innen økonomi eller annet fagområde med innslag av statistikk.

  Visit Norway

  Visit Norway arbeider med profilering av Norge som reisemål. Avdelingen har en egen B2C-profilering og arrangerer møteplasser for norsk reiselivs- og meetingsbransje i inn- og utland. Arbeidsoppgavene i graduatestillingen innebærer blant annet kvalitetssikring av innhold på Visit Norways B2B-nettsteder, samt innholdsproduksjon og publisering av tekst, video og infografikk på nett og i sosiale medier. Vi søker deg med høyere utdanning, gjerne innen digital kommunikasjon.