• EN
 • Logg inn
 • International Internship Program

  Internship i Innovasjon Norge, Yara og Wikborg Rein Getty Images
  Internship i Innovasjon Norge, Yara og Wikborg ReinGetty Images

  Innovasjon Norge, Yara og Wikborg Rein kan sammen tilby et spennende internasjonalt internship for jusstudenter.

  Norsk næringsliv står overfor enorme utfordringer, men også enorme muligheter. Det samme gjelder for oss som jobber med juss. Problemstillingene vi møter i dag er grenseoverskridende, tverrfaglige og mer kompliserte enn noen gang. Uansett om man arbeider med transaksjoner, skatt, menneskerettigheter eller klimarisiko, så krever dagens advokathverdag samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og på tvers av fagfelt og jurisdiksjoner.

  Vi i Innovasjon Norge, Yara og Wikborg Rein befinner oss midt i denne virkeligheten. Vi er derfor svært glade for å sammen tilby internasjonale internship for jusstudenter også i år. I løpet av programmet vil du jobbe i skjæringspunktet mellom offentlige institusjoner, internasjonalt næringsliv og et av Norges beste juridiske fagmiljøer.

  Innovasjon Norge er statens virkemiddelapparat med formål å støtte norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Innovasjon Norge har kontorer i alle norske fylker og i rundt 30 land. Yara er Norges mest internasjonale selskap, med kontorer i mer enn 60 land og salg til over 160 markeder. Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale advokatfirmaer, med kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai. Sammen tilbyr vi en helt unik mulighet:

  • 4-6 ukers opphold hos Innovasjon Norge, Yara og Wikborg Rein
  • Minst ett utenlandsopphold
  • Jobbe med internasjonale saker

   

  Søk her innen 17. februar 2020.