Internship i Innovasjon Norge

 Asiseeit

Er du student og har lyst til å bo og jobbe i utlandet for en periode? Vil du lære mer om hvordan Innovasjon Norge bistår norske bedrifter i utlandet? Da bør du søke internship hos oss.

Norske studenter kan søke internship ved våre kontorer i utlandet i en periode på inntil seks måneder. Her får du innblikk i mulighetene og utfordringene norske bedrifter står overfor i internasjonale markeder, og du hjelper norske bedrifter i landet du er utstasjonert i. Oppholdet gir verdifull erfaring og gjør deg bedre kvalifisert for stillinger i norske internasjonale bedrifter.

- Mitt beste råd til studenter som søker internship er å tenke gjennom hvor de vil reise og hvorfor. Det er fint å ha kjennskap til landet du søker deg til, og gode språkkunnskaper er en fordel. Dette er en fin mulighet til å lære mer om andre kulturer, og hvordan norske bedrifter opererer i internasjonale markeder, sier Johanna Brandt, rekrutteringsansvarlig i Innovasjon Norge.

For å kvalifisere til internship hos oss må du være underveis i studieløpet. Du må altså være registrert student ved universitet eller høyskole under intership-perioden. Interns mottar ikke lønn, men et stipend fra Innovasjon Norge dekker deler av utgiftene knyttet til oppholdet. Stipendet er beregnet ut fra særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten.