• EN
 • Logg inn
 • Felipe Aguilera-Børresen

  Seniorrådgiver i gründeravdelingen

  Min jobb er å hjelpe gründere og bedrifter med å skape verdi av sine ideer. Det handler både om å inspirere til å bygge videre på andres innovasjoner, så vel som å sikre og utnytte egne immaterielle verdier i Norge og internasjonalt.

  I løpet av en typisk arbeidsdag har jeg samtaler med gründere og bedrifter, hvor tema er patenter, varemerker, design og lignende og hvordan disse kan styrke bedriftens forretningsmodell. 

  Eksempler på aktiviteter er et videomøte med en oppstartsbedrift, oppfølging av en workshop vi har holdt for en bedrift og dialog med partnere i andre land knyttet til et EU-finansiert prosjekt.

  Hvordan er det å være en del av Innovasjon Norge?

  Det å kunne sitte rundt et virtuelt bord med erfarne kolleger fra San Francisco og Shanghai for å drøfte mulige veivalg for en bedrift i Norge er uvurderlig, særlig når øvelsen bidrar til å styrke bedriftens evne til å konkurrere i nye markeder.

  Å være en fullverdig internasjonal organisasjon handler ikke bare om å ha kontorer i mange land, men særlig om evnen til å utnytte hverandres faglige og kulturelle kompetanse på tvers av grenser. Mitt inntrykk er at Innovasjon Norge beveger seg raskt i denne retningen.

  Hvilken del av jobben din liker du best?

  Jeg liker best muligheten til å gjøre en forskjell for andre, til å bidra til at små og store innovasjoner ser dagens lys og vokser. Videre er kontakten med dyktige kolleger og samarbeidspartnere i flere land en motiverende faktor. Vi løser utfordringer for gründerne og bedriftene vi jobber med bedre i samarbeid.