• EN
 • Logg inn
 • Rosa Maria Correa

   Astrid Waller
  Astrid Waller

  EU-rådgiver

  Jeg jobber som kunderådgiver med EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 på distriktskontoret for Oslo, Akershus og Østfold.

  Hovedoppgavene er markedsføring og mobilisering av næringslivet for å delta i programmet, samt direkte bistand til bedriftene som deltar i programmet. Det er givende å bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. 

  Sjansene for å jobbe med innovative og internasjonale prosjekter var avgjørende for meg da jeg søkte jobb som kunderådgiver i Innovasjon Norge. Jeg er opprinnelig fra Spania, snakker flere språk og har studert og bodd i flere land.

  Kan du beskrive en typisk arbeidsdag?

  Det er lettere å snakke om perioder enn dager i arbeidet. I to måneder kan jeg for eksempel jobbe mye med noen norske bedrifter som søker EU-finansiering. Disse bedriftene kan jeg koble videre med andre ordninger, prosjekter eller partnere jeg mener kan bidra til positiv utvikling og vekst.

  I tillegg reiser jeg en del nasjonalt og internasjonalt, blant annet for å presentere H2020-programmet til relevante aktører, delta på EU-nettverksmøte eller internasjonale messer sammen med norske bedrifter.

  Hva synes du er det beste med jobben din?

  Det beste er at avgjørelser og satsinger man gjør, er et bidrag til det langsiktige målet for landets økonomi. Dessuten betyr alle de gode og faglig dyktige kollegaene, som man samarbeider med i Norge og internasjonalt, mye for meg.

  Hva skal til for å lykkes i din jobb?

  Jeg tror å man må være litt visjonær, ha en god internasjonal markedsforståelse, interesse for innovasjon, være oppdatert på markedstrender, samt å se ting med perspektiv. Å være serviceorientert og gi det lille ekstra er også viktig.

  Hvilke krav stilles for å kunne jobbe som rådgiver i Innovasjon Norge? 

  Her er det ansatte med forskjellig type bakgrunn. Vi har samfunnsøkonomer, IT-ingeniører, journalister, samfunnsvitere og lignende. De som jobber i EU-teamet er stort sett samfunnsvitere med EU-studier og samfunnsøkonomer. Når du i tillegg jobber med kunder, er det selvsagt et krav å være serviceorientert og ha gode sosiale ferdigheter.

  (teksten er fra en artikkel på Karrierestart.no).