Ofte stilte spørsmål

 Luis Alvarez

Vi svarer på ofte stilte spørsmål om jobb og søknadsprosesser i Innovasjon Norge.

Hvordan søker jeg jobb i Innovasjon Norge?

Alle ledige stillinger hos Innovasjon Norge lyses ut under Jobb i Innovasjon Norge. Hvis du finner en stilling du ønsker å søke på, kan du følge lenken i stillingsannonsen videre til rekrutteringsverktøyet Easycruit. Her må du fylle inn personalia, jobb, utdanning, kurs og kompetanse. Vi ber også om attester, referanser og andre relevante dokumenter som kan lastes opp her.

Hvilke dokumenter legger jeg ved min søknad?

I tillegg til søknadstekst ønsker vi at du laster opp din cv, vitnemål, attester og eventuelt andre dokumenter som kan være relevante for den aktuelle stillingen.

Hva er en offentlig søkerliste?

Innovasjon Norge er pliktig til å utarbeide en offentlig søkerliste for våre utlyste stillinger, jf. offentlegslova § 25. I den offentlige søkerliste vil navn, alder, kjønn, bostedskommune og nåværende stillingstittel fremkomme på samtlige søkere. Det må påvises konkrete skadevirkninger for å ikke oppføres på denne listen. Ønsker du anonymisering må du krysse av på dette i søknadskjemaet og fylle ut en utfyllende begrunnelse i kommentarfeltet. Etter søknadsfristen vil du bli kontaktet av HR for nærmere avklaring. Dersom ditt ønske ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke din søknad. Innovasjon Norge tar ikke selv initiativ til offentliggjøring av søkerlisten. Den blir imidlertid utlevert ved anmodning om innsyn fra andre søkere eller utenforstående. 

Kan jeg få tilsendt utvidet søkerliste?

Innovasjon Norge er ikke underlagt forvaltningslovens regler, jf. lov om Innovasjon Norge § 6. Dette innebærer at forvaltningsforskriftens regler om utvidet søkerliste (§15) ikke gjelder for Innovasjon Norge. Vi utgir derfor ikke utvidet søkerliste, men kun offentlig søkerliste som vi er pliktig til å utarbeide i henhold til offentleglova § 25.

Har dere internship, traineeordning eller praksismuligheter?

Aktuelle internships utlyses under Ledige stillinger. Vi tar dessverre ikke imot åpne søknader, så følg med på denne siden for aktuelle stillinger.  

Mer om internshipordningen vår.