• EN
 • Logg inn
 • Kontakt oss

  Sentralbord

  Tlf: 22 00 25 00

  Fax:

  E-post: vestland@innovasjonnorge.no

  Besøksadresse

  Bergen:
  Media City Bergen
  Lars Hilles gate 30,
  5008 Bergen

  Sogndal:
  Trolladalen 30
  6856 Sogndal

   

  Postadresse

  Innovasjon Norge
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  Ansatte

  Nina Broch Mathisen

  Direktør

  Tlf: +4791715453

  Mobil: +4791715453

  avdeling: Vestland

  Nina har det overordna ansvaret for heile virksomheiten vår i Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland).

  Kristine Kopperud Timberlid

  Internasjonaliseringsrådgiver/Avdelingsleder

  Tlf: +4795226051

  Mobil: +4795226051

  avdeling: Vestland

  Kristine er avdelingsleiar i Sogndal og har ansvaret for internasjonaliseringsarbeidet i Sogn og Fjordane.

  Sveinung Dukstad

  Avdelingsleder

  Tlf: +4791177216

  Mobil: +4791177216

  avdeling: Vestland

  Sveinung Dukstad er avdelingsleiar for vekstbedrifter. Sveinung har allsidig praksis; frå bank, industri og kommunalleiing.

  Ann Elisabeth Tveit

  Marked- og driftskoordinator

  Tlf: +4741085058

  Mobil: +4741085058

  avdeling: Vestland

  Ann Elisabeth har ansvar for kontorets administrative oppgåver, innkjøp, redaktør for Facebook og heimeside. Ho svarar og på spørsmål som gjeld kundeforholdet ditt.

  Anne Øvrebø

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797584252

  Mobil: +4797584252

  avdeling: Vestland

  Anne er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter. Ho arbeidar med eit breitt spekter av bransjar; IKT, helse, kulturnæring og media for å nemne nokre.

  Anne-Berit Lundetræ

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4792245701

  Mobil: +4792245701

  avdeling: Vestland

  Anne-Berit er finansieringsrådgjevar og jobbar hovudsakleg med nyoppstarta bedrifter, men også vekstbedrifter innanfor bl.a. tekstil og plast.

  Arnfinn Lundberg Bakke

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4741163678

  Mobil: +4741163678

  avdeling: Vestland

  Arnfinn har permisjon fram til januar 2020.

  Atle Ulrik Torvanger

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4741558899

  Mobil: +4741558899

  avdeling: Vestland

  Atle har ansvar for utbetalingar.

  Christopher Rosenkilde

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790243198

  Mobil: +4790243198

  avdeling: Vestland

  Christopher er finansieringsrådgjevar og hjelper gründerar og nystarta innovative verksemder. Han har eit stort kontaktnett innan fleire næringar, der reiseliv er eit av spesialområda hans.

  Claus Gladyszak

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4791164885

  Mobil: +4791164885

  avdeling: Vestland

  Claus jobbar internasjonalt og har ansvar for utvikling og beste bruk av verktøy knytt til forretningsmodellering i kundeprosjekt.

  Egil Henning Ytrøy

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4740204384

  Mobil: +4740204384

  avdeling: Vestland

  Egil Henning har ansvar for fiskeri og havbruk i Sogn og Fjordane.

  Eirik Brekke

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791798452

  Mobil: +4791798452

  avdeling: Vestland

  Else Langhelle

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4795858646

  Mobil: +4795858646

  avdeling: Vestland

  Else har ansvar for finansiering av fiskeflåten frå Hordaland til svenskegrensa. Ho har lang erfaring og eit stort kontaktnett innan dette området.

  Gøril Selvik

  Internasjonaliseringsrådgiver

  Tlf: +4791637118

  Mobil: +4791637118

  avdeling: Vestland

  Gøril er internasjonaliseringsrådgiver for Hordaland. Hun har fra tidligere erfaring fra lederposisjoner i flere store selskaper. Hennes kjernekompetanse er markedsføring, merkevarebygging og salg. Gøril har jobbet mye på tvers av de nordiske landene.

  Inger Merete Øygard

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797190950

  Mobil: +4797190950

  avdeling: Vestland

  Inger Merete har ansvar for reiseliv og utbetaling

  Ingvild Håvardstun Kjørrefjord

  EU-rådgiver

  Tlf: +4745432824

  Mobil: +4745432824

  avdeling: Vestland

  Ingvild arbeidar med mobilisering og rådgjeving av verksemder inn mot EUs finansieringsprogram.

  Jan Gurvin

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790074447

  Mobil: +4790074447

  avdeling: Vestland

  Jan har ansvar for industri, havbruk og bygg og anlegg

  Jorunn Moe

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4792233171

  Mobil: +4792233171

  avdeling: Vestland

  Jorunn har ansvar for kontroll av dokumentasjon for utbetaling av lån og tilskot. Ho er også kontaktperson for inkassosaker.

  Jørgen Ulrik Berg

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4741907421

  Mobil: +4741907421

  avdeling: Vestland

  Jørgen jobbar med gründere og smarte samfunn og har ansvar for Mentortenesta

  Karsten Valland

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791638299

  Mobil: +4791638299

  avdeling: Vestland

  Karsten er finansieringsrådgjevar og jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Han har brei erfaring frå rådgjeving og planlegging for landbruket.

  Kjell Haganes

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791869012

  Mobil: +4791869012

  avdeling: Vestland

  Kjell jobber med teknologiprosjekter innen energi og industri.

  Leif Inge Husabø

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4799444683

  Mobil: +4799444683

  avdeling: Vestland

  Mathilde Kallestad

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4741510098

  Mobil: +4741510098

  avdeling: Vestland

  Mathilde er finansieringsrådgjevar og arbeidar med vekstbedrifter, særleg innan olje- og gassnæringa.

  May Britt Otterlei

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790611632

  Mobil: +4790611632

  avdeling: Vestland

  May Britt er finansieringsrådgjevar og arbeidar hovudsakleg med verksemder innanfor tilleggsnæringar i landbruket. Inn på tunet og matforedling er to av hennar ansvarsområder.

  Nesrin Demir Jørgensen

  Marked- og driftskoordinator

  Tlf: +4793048468

  Mobil: +4793048468

  avdeling: Vestland

  Nesrin er administrativ leder for kontoret. Hot tek seg av låneadministrasjon, dokumenthandtering og kundesenter.

  Ole-Andreas Smette

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4793027842

  Mobil: +4793027842

  avdeling: Vestland

  Ole-Andreas har hovudansvar for grunderarbeid, landbruk og reiseliv. Han har òg ansvar for budsjett og intern administrasjon.

  Per Arve Frøyen

  Kunderågiver gründer

  Tlf: +4795816489

  Mobil: +4795816489

  avdeling: Vestland

  Per Arve er kunderådgjevar gründer. Han jobbar med entreprenørskap, samt kompetanse- og nettverkstilboda våre.

  Reidun Aasen Nesheim

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791883220

  Mobil: +4791883220

  avdeling: Vestland

  Reidun har ansvar for vekst og internasjonalisering og forretningsmessig tenesteyting

  Rune Fromreide

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791864220

  Mobil: +4791864220

  avdeling: Vestland

  Rune er kredittansvarleg og har ansvar for regional omstilling på Vestlandet

  Rune Henjesand

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4795781492

  Mobil: +4795781492

  avdeling: Vestland

  Rune har ansvar for energi og miljø, industri og tenesteytande næringar

  Sidsel Lauvås

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791305165

  Mobil: +4791305165

  avdeling: Vestland

  Sidsel er kredittansvarleg og er finansieringsrådgjevar i alle bransjar. Ho er ansvarleg for marin sektor.

  Sigbjørn John Huun

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4791608851

  Mobil: +4791608851

  avdeling: Vestland

  Sigbjørn er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter og jobbar særleg med bedrifter i maritim sektor. Han har og ansvaret for mekanisk, metallurgisk, møbel og trearbeidande industri.

  Sigrid Alice Hovland

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797089411

  Mobil: +4797089411

  avdeling: Vestland

  Sigrid har permisjon fram til januar 2020.

  Sjur Sekse

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790074446

  Mobil: +4790074446

  avdeling: Vestland

  Sjur har ansvar for reiseliv, kultur, lokal mat og tenesteytande næringar

  Tore Alfheim

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4790365003

  Mobil: +4790365003

  avdeling: Vestland

  Tore jobbar med verdiskapinga, frå yngel til ferdig produkt, i den marine sektoren. Han har lang fartstid frå sjømatnæringa, og kan mykje om merkevarebygging.

  Torunn Totland Stangervåg

  Innovasjonsrådgiver

  Tlf: +4792406388

  Mobil: +4792406388

  avdeling: Vestland

  Torunn er innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge Vestland. Hun tilbyr tjenester og verktøy knyttet til innovasjon og forretningsutvikling. Hun hjelper etablerte bedrifter og gründere i gang med markedsavklaring, forretningsmodellering, posisjonering og merkevarebygging.

  Vemund Aartun

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4799293696

  Mobil: +4799293696

  avdeling: Vestland

  Vemund har ansvar for landbruk, hagebruk og Inn på tunet.

  Vivian Lunde

  Klyngerådgiver

  Tlf: +4795261207

  Mobil: +4795261207

  avdeling: Vestland

  Åge Bremer

  Finansieringsrådgiver

  Tlf: +4797593036

  Mobil: +4797593036

  avdeling: Vestland

  Åge er finansieringsrådgjevar med spesielt fokus på reiseliv, trenæring og tilleggsnæringar i landbruket. Han arbeidar også tett med gründerar.

  Felipe Aguilera-Børresen

  Seniorrådgiver IPR

  Tlf: +4722002937

  Mobil: +4793447956

  avdeling: Gründer

  Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)

  Lars-Erik Solvang

  Seniorrådgiver IPR

  Tlf: +4722002957

  Mobil: +4792013517

  avdeling: Gründer

  Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.

  /