Kontakt oss

Sentralbord

Tlf: 22 00 25 00

Fax:

E-post: vestland@innovasjonnorge.no

Besøksadresse

Bergen:
Media City Bergen
Lars Hilles gate 30,
5008 Bergen

Sogndal:
Trolladalen 30
6856 Sogndal

 

Postadresse

Innovasjon Norge
Pb 448 Sentrum
0104 Oslo

Ansatte

Nina Broch Mathisen

Direktør

Tlf: +4755559344

Mobil: +4791715453

avdeling: Vestland

Nina har det overordna ansvaret for heile virksomheiten vår i Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestland).

Kristine Kopperud Timberlid

Internasjonaliseringsrådgiver/Avdelingsleder

Tlf: +4795226051

Mobil: +4795226051

avdeling: Vestland

Kristine er avdelingsleiar i Sogndal og har ansvaret for internasjonaliseringsarbeidet i Sogn og Fjordane.

Sveinung Dukstad

Avdelingsleder

Tlf: +4755559370

Mobil: +4791177216

avdeling: Vestland

Sveinung Dukstad er avdelingsleiar for vekstbedrifter. Sveinung har allsidig praksis; frå bank, industri og kommunalleiing.

Ann Elisabeth Tveit

Markeds- og driftskoordinator

Tlf: +4741085058

Mobil: +4741085058

avdeling: Vestland

Ann Elisabeth har ansvar for kontorets administrative oppgåver, innkjøp, redaktør for Facebook og heimeside. Ho svarar og på spørsmål som gjeld kundeforholdet ditt.

Anne Øvrebø

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559362

Mobil: +4797584252

avdeling: Vestland

Anne er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter. Ho arbeidar med eit breitt spekter av bransjar; IKT, helse, kulturnæring og media for å nemne nokre.

Anne-Berit Lundetræ

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559371

Mobil: +4792245701

avdeling: Vestland

Anne-Berit er finansieringsrådgjevar og jobbar hovudsakleg med nyoppstarta bedrifter, men også vekstbedrifter innanfor bl.a. tekstil og plast.

Arnfinn Lundberg Bakke

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4741163678

Mobil: +4741163678

avdeling: Vestland

Atle Ulrik Torvanger

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4741558899

Mobil: +4741558899

avdeling: Vestland

Atle har ansvar for utbetalingar.

Christopher Rosenkilde

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790243198

Mobil: +4790243198

avdeling: Vestland

Christopher er finansieringsrådgjevar og hjelper gründerar og nystarta innovative verksemder. Han har eit stort kontaktnett innan fleire næringar, der reiseliv er eit av spesialområda hans.

Claus Gladyszak

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4757825763

Mobil: +4791164885

avdeling: Vestland

Claus jobbar internasjonalt og har ansvar for utvikling og beste bruk av verktøy knytt til forretningsmodellering i kundeprosjekt.

Egil Henning Ytrøy

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4740204384

Mobil: +4740204384

avdeling: Vestland

Egil Henning har ansvar for fiskeri og havbruk i Sogn og Fjordane.

Eirik Brekke

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4791798452

Mobil: +4791798452

avdeling: Vestland

Else Langhelle

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559350

Mobil: +4795858646

avdeling: Vestland

Else har ansvar for finansiering av fiskeflåten frå Hordaland til svenskegrensa. Ho har lang erfaring og eit stort kontaktnett innan dette området.

Gøril Selvik

Internasjonaliseringsrådgiver

Tlf: +4791637118

Mobil: +4791637118

avdeling: Vestland

Gøril er internasjonaliseringsrådgiver for Hordaland. Hun har fra tidligere erfaring fra lederposisjoner i flere store selskaper. Hennes kjernekompetanse er markedsføring, merkevarebygging og salg. Gøril har jobbet mye på tvers av de nordiske landene.

Inger Merete Øygard

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4797190950

Mobil: +4797190950

avdeling: Vestland

Inger Merete har ansvar for reiseliv og utbetaling

Ingvild Håvardstun Kjørrefjord

EU-rådgiver

Tlf: +4745432824

Mobil: +4745432824

avdeling: Vestland

Ingvild arbeidar med mobilisering og rådgjeving av verksemder inn mot EUs finansieringsprogram.

Jan Gurvin

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790074447

Mobil: +4790074447

avdeling: Vestland

Jan har ansvar for industri, havbruk og bygg og anlegg

Jorunn Moe

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559353

Mobil: +4792233171

avdeling: Vestland

Jorunn har ansvar for kontroll av dokumentasjon for utbetaling av lån og tilskot. Ho er også kontaktperson for inkassosaker.

Jørgen Ulrik Berg

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4741907421

Mobil: +4741907421

avdeling: Vestland

Jørgen jobbar med gründere og smarte samfunn og har ansvar for Mentortenesta

Karsten Valland

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559343

Mobil: +4791638299

avdeling: Vestland

Karsten er finansieringsrådgjevar og jobbar med bygdeutvikling og tradisjonelt landbruk. Han har brei erfaring frå rådgjeving og planlegging for landbruket.

Kjell Haganes

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4791869012

Mobil: +4791869012

avdeling: Vestland

Kjell jobber med teknologiprosjekter innen energi og industri.

Leif Inge Husabø

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4799444683

Mobil: +4799444683

avdeling: Vestland

Mathilde Kallestad

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4741510098

Mobil: +4741510098

avdeling: Vestland

Mathilde er finansieringsrådgjevar og arbeidar med vekstbedrifter, særleg innan olje- og gassnæringa.

Max Bengtsson

Konsulent - Internasjonalisering og vekst

Tlf: +4798643008

Mobil: +4798643008

avdeling: Vestland

May Britt Otterlei

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559387

Mobil: +4790611632

avdeling: Vestland

May Britt er finansieringsrådgjevar og arbeidar hovudsakleg med verksemder innanfor tilleggsnæringar i landbruket. Inn på tunet og matforedling er to av hennar ansvarsområder.

Nesrin Demir Jørgensen

Markeds- og driftskoordinator

Tlf: +4755559356

Mobil: +4793048468

avdeling: Vestland

Nesrin er administrativ leder for kontoret. Hot tek seg av låneadministrasjon, dokumenthandtering og kundesenter.

Ole-Andreas Smette

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559391

Mobil: +4793027842

avdeling: Vestland

Ole-Andreas har hovudansvar for grunderarbeid, landbruk og reiseliv. Han har òg ansvar for budsjett og intern administrasjon.

Per Arve Frøyen

Kunderågiver gründer

Tlf: +4755559369

Mobil: +4795816489

avdeling: Vestland

Per Arve er kunderådgjevar gründer. Han jobbar med entreprenørskap, samt kompetanse- og nettverkstilboda våre.

Reidun Aasen Nesheim

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4791883220

Mobil: +4791883220

avdeling: Vestland

Reidun har ansvar for vekst og internasjonalisering og forretningsmessig tenesteyting

Rune Fromreide

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4791864220

Mobil: +4791864220

avdeling: Vestland

Rune er kredittansvarleg og har ansvar for regional omstilling på Vestlandet

Rune Henjesand

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4795781492

Mobil: +4795781492

avdeling: Vestland

Rune har ansvar for energi og miljø, industri og tenesteytande næringar

Sidsel Lauvås

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559351

Mobil: +4791305165

avdeling: Vestland

Sidsel er kredittansvarleg og er finansieringsrådgjevar i alle bransjar. Ho er ansvarleg for marin sektor.

Sigbjørn John Huun

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559345

Mobil: +4791608851

avdeling: Vestland

Sigbjørn er finansieringsrådgjevar for vekstbedrifter og jobbar særleg med bedrifter i maritim sektor. Han har og ansvaret for mekanisk, metallurgisk, møbel og trearbeidande industri.

Sigrid Alice Hovland

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4797089411

Mobil: +4797089411

avdeling: Vestland

Sjur Sekse

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4790074446

Mobil: +4790074446

avdeling: Vestland

Sjur har ansvar for reiseliv, kultur, lokal mat og tenesteytande næringar

Tore Alfheim

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559354

Mobil: +4790365003

avdeling: Vestland

Tore jobbar med verdiskapinga, frå yngel til ferdig produkt, i den marine sektoren. Han har lang fartstid frå sjømatnæringa, og kan mykje om merkevarebygging.

Torunn Totland Stangervåg

Innovasjonsrådgiver

Tlf: +4792406388

Mobil: +4792406388

avdeling: Vestland

Torunn er innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge Vestland. Hun tilbyr tjenester og verktøy knyttet til innovasjon og forretningsutvikling. Hun hjelper etablerte bedrifter og gründere i gang med markedsavklaring, forretningsmodellering, posisjonering og merkevarebygging.

Vemund Aartun

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4799293696

Mobil: +4799293696

avdeling: Vestland

Vemund har ansvar for landbruk, hagebruk og Inn på tunet.

Vivian Lunde

Klyngerådgiver

Tlf: +4795261207

Mobil: +4795261207

avdeling: Vestland

Åge Bremer

Finansieringsrådgiver

Tlf: +4755559386

Mobil: +4797593036

avdeling: Vestland

Åge er finansieringsrådgjevar med spesielt fokus på reiseliv, trenæring og tilleggsnæringar i landbruket. Han arbeidar også tett med gründerar.

Felipe Aguilera-Børresen

Seniorrådgiver IPR

Tlf: +4722002937

Mobil: +4793447956

avdeling: Gründer

Felipe er IPR-rådgiver og bistår bedrifter og gründere med å beskytte og utnytte sine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, bedriftshemmeligheter mm.)

Lars-Erik Solvang

Seniorrådgiver IPR

Tlf: +4722002957

Mobil: +4792013517

avdeling: Gründer

Lars-Erik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter og så videre) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.

/