• EN
 • Logg inn
 • /
  Foto: Getty Images

  INNOVASJON NORGE

   

  Ålesund

  Molde

   

   

  KONTAKT OSS!

  Vi hjelper deg som skal etablere eller alt driv verksemd i Møre og Romsdal. Vi tilbyr finansiering, rådgjeving og ei rekkje tenester som gjer det mogeleg for deg å bygge ei betre bedrift, eller satse i nye marknader med varene og tenestene dine.

  Gjennomsnittleg saksbehandlingstid i Møre og Romsdal er for tida ca. 30 dager.

  Store og kompliserte saker tar generelt litt lengre tid å behandle enn mindre saker, og fullstendige søknader med all nødvendig informasjon og vedlegg vil normalt ha kortere behandlingstid enn mangelfulle søknader.

  For landbrukssaker kan din saksbehandler opplyse nærmere om saksbehandlingstid.

  Saksbehandlingstid regnes fra søknaden blir registret inn hos oss til den blir besluttet. Man vil få beskjed på epost eller vanlig brevpost om søknaden innvilges eller ikke. I juli må man regne med litt lenger responstid enn vanlig på grunn av ferieavvikling.

  Om du ønsker å snakke med noen ber vi deg kontakte vårt Vekst- og gründersenter på tlf. 22 00 25 00.