/
Foto: Maskot

INNOVASJON NORGE

Førde

KONTAKT OSS!

Har du lyst å diskutere din forretningsidé med oss? Vi kan hjelpe deg et steg videre i oppstartprosessen. Du treffer oss på telefon 800 50 789.

Vi behandler også alle søknader om markedsavklaringstilskudd og har ansvar for Gründertelefonen og E-søknadssupport.