Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontakt Agder

  Sentralbord
  Tlf: 22 00 25 00

  Besøksadresse:
  Terje Løvås vei 1
  4879 Grimstad

  Postadresse:
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo
  • SH
   Sveinung Hovstad
   Direktør
   Sveinung har det overordnede ansvaret ved kontoret. Han har lang erfaring fra næringslivet/styreverv.
  • AB
   Anne Britt Bjørdal
   Kunderådgiver
   Anne Britt er nestleder ved kontoret og har lang erfaring innenfor fagfelt som berører reiseliv, opplevelsesnæring, landbruksrelaterte næringer og bærekraft.
  • DS
   David Midbøe Simonsen
   Kunderådgiver
   David er kredittansvarlig ved kontoret. Har lang erfaring med våre finansieringssaker innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjonskontrakter. Han jobber også med etablerertilskudd fase 2 - kommersialisering.
  • Ellen Kristin Saltermark
   Ellen Kristin Saltermark
   Innovasjonsrådgiver
   Ellen er innovasjonsrådgiver og jobber med alle næringer i Agder. Hun hjelper bedrifter med å komme i gang med prosesser rundt bærekraft, forretningsmodellering, innovasjon, markedsposisjonering, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun bidrar med workshops, kurs og veiledning innen tematikken.
  • FB
   Frode Braadland
   Seniorrådgiver gründer
   Frode har ansvar for våre gründere. Han jobber med etablerertilskudd og bidrar med veiledning, arrangementer, workshops og kurs for gründere. Han gjennomfører "Fra ide til marked" og workshops innen markedsavklaring.
  • HP
   Hugo Loftesnes Pettersen
   Kunderådgiver
   Hugo jobber med finansieringssaker innenfor landbruk og landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt jordbruk. Han er også del av entreprenørskapsteamet på kontoret, hvor arbeidsfeltet består av rådgiving og kursing til gründere, bl.a. «Fra ide til marked».
  • HT
   Håvard Næss Thomassen
   Kunderådgiver
   Håvard har lang erfaring fra landbruksforvaltning. Han jobber med marin sektor, næringsmiddelindustri, matforedling og bygdenæringer.
  • Inga Torp
   Inga Torp
   Markeds- og driftskoordinator
   Inga har ansvar for kontorets administrative oppgaver. Hun svarer også på spørsmål som berører ditt kundeforhold.
  • Ivar-Jo Baunbæk Theien
   Ivar-Jo Baunbæk Theien
   Seniorrådgiver
   Ivar-Jo Baunbæk Theien er internasjonaliseringsrådgiver for Agder. Han bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Han sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • JR
   Jon Arne Rasmussen
   Kunderådgiver
   Jon Arne jobber med finansieringssaker innen miljøteknologi, innovasjonskontrakter og innovasjonslån for etablerte bedrifter.
  • KA
   Katrine Solheim Aas
   Seniorrådgiver
   Katrine har ansvar for saker innen tradisjonelt landbruk.
  • Marita Søndeland
   Marita Søndeland
   Kunderådgiver
   Marita jobber med finansiering av prosjekter knyttet til vekst i etablerte bedrifter.
  • RS
   Rita Schage
   Kunderådgiver klynger
   Rita er rådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Agder.
  • RF
   Roar Flatland
   Kunderådgiver
   Roar har solid kunnskap og erfaring om trebransjen, bioenergi og bio økonomi. Han jobber med finansieringssaker innen disse fagfeltene samt landbruk.
  • Fredrik Ambjørndalen
   Fredrik Ambjørndalen
   Seniorrådgiver IPR
   Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter osv) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.