• EN
 • Logg inn
 • Kontakt Agder

  Sentralbord
  Tlf:22 00 25 00

  Epost: post@innovasjonnorge.no

  Besøksadresse:
  Terje Løvås vei 1
  4879 Grimstad

  Postadresse:
  Pb 448 Sentrum
  0104 Oslo

  • Sveinung Hovstad

   Direktør
   Sveinung har det overordnede ansvaret ved kontoret. Han har lang erfaring fra næringslivet/styreverv.
  • Anne Britt Bjørdal

   Finansieringsrådgiver
   Anne Britt er nestleder ved kontoret og har lang erfaring innenfor fagfelt som berører reiseliv, opplevelsesnæring, landbruksrelaterte næringer og bærekraft.
  • David Midbøe Simonsen

   Finansieringsrådgiver
   David er kredittansvarlig ved kontoret. Har lang erfaring med våre finansieringssaker innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og innovasjonskontrakter. Han jobber også med etablerertilskudd fase 2 - kommersialisering.
  • Ellen Kristin Saltermark

   Innovasjonsrådgiver
   Ellen er innovasjonsrådgiver og jobber med alle næringer i Agder. Hun hjelper bedrifter med å komme i gang med prosesser rundt bærekraft, forretningsmodellering, innovasjon, markedsposisjonering, merkevarebygging og strategisk bruk av design. Hun bidrar med workshops, kurs og veiledning innen tematikken.
  • Frode Braadland

   Seniorrådgiver gründer
   Frode har ansvar for våre gründere. Han jobber med etablerertilskudd og bidrar med veiledning, arrangementer, workshops og kurs for gründere. Han gjennomfører "Fra ide til marked" og workshops innen markedsavklaring.
  • Hugo Loftesnes Pettersen

   Finansieringsrådgiver
   Hugo jobber med finansieringssaker innenfor landbruk og landbruksbaserte næringer utenom tradisjonelt jordbruk. Han er også del av entreprenørskapsteamet på kontoret, hvor arbeidsfeltet består av rådgiving og kursing til gründere, bl.a. «Fra ide til marked».
  • Håvard Næss Thomassen

   Finansieringsrådgiver
   Håvard har lang erfaring fra landbruksforvaltning. Han jobber med marin sektor, næringsmiddelindustri, matforedling og bygdenæringer.
  • Inga Torp

   Markeds- og driftskoordinator
   Inga har ansvar for kontorets administrative oppgaver. Hun svarer også på spørsmål som berører ditt kundeforhold.
  • Ivar-Jo Baunbæk Theien

   Seniorrådgiver
   Ivar-Jo Baunbæk Theien er internasjonaliseringsrådgiver for Agder. Han bistår vekstbedrifter med satsing mot nye markeder. Han sparrer med deg for at din bedrift skal lykkes med markedsintroduksjonen, og kan koble deg til våre internasjonale kontorer eller andre relevante rådgivere.
  • Jon Arne Rasmussen

   Seniorrådgiver
  • Lilly Kristine Berland

   Finansieringsrådgiver
   Lilly har lang erfaring innen tradisjonelt landbruk og landbruksrelaterte næringer. Hun jobber mest med finansiering innen tradisjonelt landbruk. Hun har også ansvar for Inn på tunet.
  • Marita Søndeland

   Finansieringsrådgiver
   Marita jobber med finansiering av prosjekter knyttet til vekst i etablerte bedrifter.
  • Rita Schage

   Klyngerådgiver
   Rita er rådgiver for klynger og klyngeinitiativ i Agder.
  • Roar Flatland

   Finansieringsrådgiver
   Roar har solid kunnskap og erfaring om trebransjen, bioenergi og bio økonomi. Han jobber med finansieringssaker innen disse fagfeltene samt landbruk.

  • Fredrik Ambjørndalen

   Seniorrådgiver IPR
   Fredrik kan veilede deg i hvordan du kan beskytte og utnytte dine immaterielle verdier (patent, design, varemerke, forretningshemmeligheter osv) i forretningsutviklingen. Vårt fokus er å gi deg som arbeider med et innovasjonsprosjekt veiledning slik at du kan gjøre beviste IPR-valg som er forankret i din bedrift sin strategi. Les mer om vårt tilbud på www.innovasjonnorge.no/ipr.
  • Ida Jaarvik Hetland

   EU-rådgiver, NCP for EIC Horisont Europa