• EN
 • Logg inn
 • AVLYST - Frokostmøte: Sirkulære strategier - et konkurransefortrinn?

  /contentassets/b44ecfa6d66e42edbc006c9383008758/sirkular---carina.jpg?width=1168
  Foto: Verne Ho/Unsplash

  Informasjon

  Kristiansand Grønt senter, Ødderøyveien 5, Kristiansand Påmeldingsfrist: 04.11.2019 10.00 Kontakt: Ellen Saltermark Gratis 05.11.2019 08.30.00 05.11.2019 10.00.00 Europe/Oslo AVLYST - Frokostmøte: Sirkulære strategier - et konkurransefortrinn? Grønt senter, Ødderøyveien 5, Kristiansand Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  Vi må dessverre avlyse frokostmøte pga. liten interesse. De som har meldt seg på har fått beskjed!

  Markedet er i endring. Bærekraft påvirker kjøpsbeslutninger og det settes stadig strengere krav til bærekraftige og sirkulære løsninger. Er din virksomhet klar for å tenke mer sirkulært? Vi ser på andre virksomheter som har tatt sirkulære grep og viser forslag på metodeverktøy som kan anvendes i prosessen.

  Sirkulær økonomi har som mål å utforme det voksende avfallet som genereres i vårt samfunn og ta vare på knappe ressurser. Det handler om å utvikle en økonomisk modell der avfall ikke eksisterer og råvareressurser gjenbrukes. Dette krever et nytt forhold mellom selskaper og brukere av produktene, ofte basert på økt produktytelse og lang levetid. Produktene vil bli designet og optimalisert for lettere å reparere, demontere og gjenbruke, noe som reduserer avfallet kraftig.

  Sirkulær økonomi er bygget på sykluser som returnerer energien og verdien som er innebygd i produktene tilbake til selskapet. Dette oppnås ved forskjellige sykluser som er knyttet til design, produksjon, bruk, vedlikehold, overføring, bygge om og resirkulere.

  Klimapartnere, Miljøfyrtårn og Innovasjon Norge vil presentere case og relevante verktøy under møtet.

  Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig da frokost serveres.

  I Arendal arrangeres samme frokostmøte 31. oktober.

  Er du interessert i Workshop om sirkulærøkonomi og sirkulær strategi, så har vi også eget arrangement for dette.

  Arrangementet er i samarbeid med:

               

   

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.