Innovasjonstalen 2019 - Agder

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/innovasjonstalen---bilde.jpg?width=1168

Informasjon

Kristiansand Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, Kristiansand Påmeldingsfrist: 2019-05-30 23.59 Kontakt: Inga Torp Ingen deltakeravgift (no-show-avgift: kr 500) 03.06.2019 10.00.00 03.06.2019 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2019 - Agder Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, Kristiansand Inga Torp intor@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Kultur for vekst!
Hvordan skal norske bedrifter vokse slik at de kan ansette flere og sikre Norges framtid?

I Agder vil årets innovasjonstale presenteres på mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft arrangert av Klimapartnere Agder og Miljødirektoratet i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Her vil dere få mulighet til å spille inn hvilke løsninger og utfordringer næringslivet her ser.

Innovasjonstalen 2019 handler om hvordan vi sammen kan skape vekst i bedriftene - en kultur for vekst.

Vi har mange små og mellomstore bedrifter, men bare få vokser seg store. Hvordan kan vi bygge en sterkere kultur for vekst i Norge?

Gründere har fått høy status, men vi mangler kulturen som gjør at flere satser og blir store - i Norge og i verden. I fjor fikk vi 62 000 nye selskaper her i landet, men bare en liten andel av dem vokser.

Program 

10:00  Åpning og velkommen 
Åpning av miljøuka v/varaordfører Jørgen Kristiansen
Utdeling av Kristiansand kommunes miljøpris
v/juryleder Petter Benestad
10:15  Hva skal til for å oppfylle Parisavtalen?
Hovedbudskap fra FNs klimapanels rapport om 1,5 grader
v/Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet
10:30  Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Agder
v/statsråd Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet
10:45  Megatrender og grønn vekst
v/Ole Åkre, IT-gründer
11:05  Pause

11:25  Innovasjonstalen 2019 - kultur for vekst
v/Sveinung Hovstad, Innovasjon Norge 

11:45  Grønne løsninger - næringslivet utfordrer og belyser hva som skal  til for å sikre grønn vekst - Hør blant annet ASKO - Foamrox - Aquasolis Global/YSI - Aanesland  - Eyde-klyngen
12:30  Lunsj
13.30  Salen taler: Fra ord til handling
Innspill fra salen og fra foredragene diskuteres videre i samtalepanel, innen tre tema: Kultur - Regler og rammeverk - Støtteordninger og finansiering
14:30  Hva nå?
Tine Sundtoft, Agder fylkeskommune
Siri Mathiesen, NHO
Gunn Spikkeland Hansen og Carina Dale, Klimapartnere

Velkommen!

Logo-Lister Nyskaping.jpg   uia_logo-300x42.png     Logo VAF.png      logo-NHO.png     Logo-AAF.jpg

Klimapartnere-logo-230x70.png     IN-Bokmål.jpg        miljodirektoratet-logo-290x70.png

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.