Innovasjonstalen 2019 - Agder

/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/arrangementer/main-profilbilde-innovasjonstalen-2019.png?width=1168

Informasjon

Kristiansand Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, Kristiansand Påmeldingsfrist: 2019-05-10 23.59 Kontakt: Inga Torp Ingen deltakeravgift (no-show-avgift: kr 500) 03.06.2019 10.00.00 03.06.2019 15.00.00 Europe/Oslo Innovasjonstalen 2019 - Agder Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, Kristiansand Inga Torp intor@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Kultur for vekst!
Hvordan skal norske bedrifter vokse slik at de kan ansette flere og sikre Norges framtid?

I Agder vil årets innovasjonstale presenteres på mobiliseringskonferanse for grønn konkurransekraft arrangert av Klimepartnere Agder og Miljødirektoratet i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Her vil dere få mulighet til å høre hva klima- og miljøministeren forventer fra Agder, og å spille inn hvilke løsninger og utfordringer næringslivet her ser.

Innovasjonstalen 2019 handler om hvordan vi sammen kan skape vekst i bedriftene - en kultur for vekst.

Vi har mange små og mellomstore bedrifter, men bare få vokser seg store. Hvordan kan vi bygge en sterkere kultur for vekst i Norge?

Gründere har fått høy status, men vi mangler kulturen som gjør at flere satser og blir store - i Norge og i verden. I fjor fikk vi 62 000 nye selskaper her i landet, men bare en liten andel av dem vokser.

Program (oppdateringer vil komme)

10:00 Åpning og velkommen
10:05 Hva skal til for å oppfylle Parisavtalen?
Hovedbudskap fra FNs klimapanels rapport om 1,5 grader
10:20 Politiske mål og virkemidler – fra Paris til Agder
v/Klima- og miljødepartementet 

10:40 VEKST
Innovasjonstalen v/Innovasjon Norge 

11:00 Megatrender og grønn vekst
11:20 Pause
11:40 Grønne løsninger
-næringslivet utfordrer og belyser hva som skal til for å sikre grønn vekst
12:30 Lunsj
13.30 Salen taler: Fra ord til handling.
Tre tema, tre diskusjoner, løsninger for morgendagen fremmes
14:30 Hva nå?
v/Agder fylkeskommune, NHO, Klimapartnere

Velkommen!

 

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.