Møt The Explorer i Kristiansand

/globalassets/kontorer-i-norge/telemark/the-explorer_gettyimages-tommy.jpg?width=1168
Foto: Getty Images

Informasjon

Kristiansand Sørlandet Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand - Møterom: Auditoriet Påmeldingsfrist: 2019-03-19 00.00 Kontakt: Ellen Saltermark Gratis 22.03.2019 09.30.00 22.03.2019 11.30.00 Europe/Oslo Møt The Explorer i Kristiansand Sørlandet Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand - Møterom: Auditoriet Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Din bedrift kan nå registrere seg i portalen for internasjonal markedsføring etter gitte kriterier. 

The Explorerer er Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, der målsetningen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger.

Så langt har www.theexplorer.no hatt 85 000 besøkende fra over 100 land, og mer enn 700 medieoppslag. I mai 2019 lanseres tjenesten internasjonalt under GreenTech Festival i Tyskland. Dette er en flott mulighet for din bedrift til å få internasjonal synlighet, så tiden for å registrere din bedrifts løsning er nå!

22. mars inviterer vi til informasjonsmøte om tjenesten i Kristiansand (samme arrangement vil senere på dagen holdes i Arendal - se egen  påmelding). Hit kommer Helene Friis, leder av The Explorer, for å gå gjennom hva tjenesten er og hvordan din bedrift kan utnytte mulighetene den gir.

I møtene vil vi gå gjennom:
- Informasjon om The Explorer, mulighetene for din bedrift og videre utvikling av tjenesten
- Kriterier og prosessen for å få akseptert sin løsning
- Innføring i hvordan du registrerer profil og tips og triks til hvordan du gjør den attraktiv
- Bedriftcase

Det blir også satt av litt tid til veiledning for de som ønsker det.

Det er enkelt og gratis å registrere seg på tjenesten, dere får en redaksjonell oppfølging av The Explorer-teamet og en proff presentasjon av løsningen deres. Løsningene på The Explorer vil Innovasjon Norge benytte i markedsføring, og gjennom relevante forretningssammenhenger og arrangementer i inn- og utland. Dette vil kunne bidra til synlighet i nye markeder og potensielt økt salg.

Er du interessert i vekst i internasjonale markeder, så blir det på samme sted arrangert et to-timers seminar fra kl 12:30, se lenke til Go Global og påmelding her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/kontorer-i-Norge/agder/arrangementer/go-global/

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.