• EN
 • Logg inn
 • AVLYST - Workshop - sirkulærøkonomi og sirkulær strategi

  /no/om/kontorer-i-Norge/agder/arrangementer/workshop---sirkularokonomi-og-sirkular-stategi/sirkularokonomi-foto-thomas-lambert-nettside.jpg?width=1168
  Foto: Thomas Lambert

  Informasjon

  Kristiansand Sørlandet Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand Påmeldingsfrist: 18.11.2019 10.00 Kontakt: Ellen Saltermark Gratis 19.11.2019 12.00.00 19.11.2019 15.00.00 Europe/Oslo AVLYST - Workshop - sirkulærøkonomi og sirkulær strategi Sørlandet Kunnskapspark, Universitetsveien 19, Kristiansand Ellen Saltermark elsal@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  WORKSHOPEN ER AVLYST,OG PÅMELDTE HAR FÅTT BESKJED.

   

  Markedet er i endring. Bærekraft påvirker kjøpsbeslutninger og det settes stadig strengere krav til bærekraftige og sirkulære løsninger. Er din virksomhet klar for å tenke mer sirkulært?

  Vi jobber med metodeverktøy som kan anvendes i prosessen og deler erfaringer med andre virksomheter rundt sirkulære strategier.

  Sirkulær økonomi har som mål å utforme det voksende avfallet som genereres i vårt samfunn og ta vare på knappe ressurser. Det handler om å utvikle en økonomisk modell der avfall ikke eksisterer og råvareressurser gjenbrukes. Dette krever et nytt forhold mellom selskaper og brukere av produktene, ofte basert på økt produktytelse og lang levetid. Produktene vil bli designet og optimalisert for lettere å reparere, demontere og gjenbruke, noe som reduserer avfallet kraftig.

  Verktøyet vi vil anvende i workshopen er bygget på sykluser som returnerer energien og verdien som er innebygd i produktene tilbake til selskapet. Dette oppnås ved forskjellige sykluser som er knyttet til design, produksjon, bruk, vedlikehold, overføring, bygge om og resirkulere.

  Målgruppen er i hovedsak bedrifter som produserer og leverer produkter som er basert på ulike råvarer.

  Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig siden det servereres en enkel lunsj ved ankomst.

  Arrangementet er i samarbeid med:

   

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.