Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • FRAM - Strategi, ledelse og bærekraft

  Klessnor der det henger lapper med ordene 'green', 'bio', 'eco', og 'natural'
  GettyImages

  FRAM er et utviklingsprogram for bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark som har mål om en langsiktig utvikling i en bærekraftig retning.

  Programmet inneholder

  • Fire fysiske og tre digitale samlinger tilpasset bedriftene, der du vil tilegne deg ny kompetanse og bidra til kompetansedeling.
  • 40 rådgivningstimer med kvalifisert rådgiver.
  • Innføring i enkle og nyttige verktøy for å identifisere muligheter og behov i din bedrift.

  Faglige samlinger


  Programmet varer i 12 måneder. Gjennom en grundig situasjonsanalyse av deltakernes virksomhet tilpasser vi samlingenes innhold. Ut over dette vil tema være:

  • Ledelse, endringsledelse, innovasjon og grønn omstilling
  • Bærekraftstrategi som konkurransefortrinn
  • Markedsmakt og markedsbehov
  • Økonomistyring, styrearbeid, kontroll og disponering av interne ressurser
  • Rammebetingelser: FNs bærekraftsmål, ansvarlig drift, EUs taksonomi, sertifiseringsordninger, direktiv, rapporteringssystemer m.m. 

   Flourishing Business Canvas

  Du vil bli kjent med arbeidsverktøyet Flourishing Business Canvas, som tar for seg trippel bunnlinje - profitt, samfunn og klima/miljø.

   

  Resultatmål for deltakelse:


  Hver bedrift definerer målsetting(er) for deltakelsen i programmet i samspill med rådgiver. Mål(ene) fastsettes etter første steg i programmet, situasjonsanalyse.

  Ut over økonomiske mål er det ambisjon om å definere tydelige mål for bærekraft for hver deltakerbedrift.

  Alle deltakerbedriftene jobber systematisk og fullfører eget innovasjonsprosjekt i programperioden.

  Hvem kan delta og hva koster dette?

  • Tilbudet er for SMB-bedrifter i distriktskommunene i Agder, Vestfold og Telemark.
  • Det er et krav at bedriften må ha vekstambisjoner, være opptatt av bærekraft og ha vilje til å investere egen tid og ressurser i programdeltakelse.
  • Bedrifter med en omsetning på minimum 5 millioner og minimum 3 ansatte vil bli prioritert.
  • Virksomheter innen tradisjonell handel (herunder import, agentur og netthandel), transport, finansielle tjenester, frie yrker (advokater, lege, tannlege, frisører etc.) ordinær kurs- og konsulentvirksomhet/bedriftsrådgivning, tradisjonell kafé og restaurantvirksomhet samt alternativ behandling faller utenfor dette tilbudet.
  • Programmet har plass til 12 deltakerbedrifter.
  • Programperiode: August 2022 – Juli 2023.
  • De fysiske samlingene vil fordeles på lokasjoner i Agder, Vestfold og Telemark. De digitale samlingene gjennomføres på Teams. Første fysiske samling blir i august 2022.
  • Det vil være løpende opptak av bedrifter i programmet inntil det er fulltegnet.
  • En situasjonsanalyse utført av en rådgiver vil bli gjennomført før programmets innhold fastsettes. Gjennomføres før sommeren 2022.

  Deltakeravgift

  Kr. 12 000 pr bedrift. Innbetales ved oppstart. Flere ansatte i virksomheten kan delta. Kostnader til samlinger og egen tid dekkes av hver enkelt bedrift.

   

  Kontaktpersoner og påmelding

  Bedrifter fra Agder:

  Ellen Saltermark

  Innovasjonsrådgiver

  Innovasjon Norge Agder

  Telefon: (+47) 957 52 160

  E-post: ellen.kristin.saltermark@innovasjonnorge.no

  Bedrifter fra Vestfold og Telemark:

  Irene Siljan

  Innovasjonsrådgiver

  Innovasjon Norge Vestfold og Telemark

  Telefon: (+47) 952 31 706

  E-post: irene.siljan@innovasjonnorge.no

  Samarbeidspartnere

  Gjennomføring og prosjektledelse:

  Tinkr

  https://www.tinkr.no/

  Tinkr logo


  Mobilisering av bedrifter:

  Pågang næringshage og Telemark Næringshage

  Pågang næringshage - logo  Telemark Næringshage - logo