• EN
 • Logg inn
 • Starte bedrift i Troms?

  Har du en god forretningsidé som du ønsker å utvikle? Lurer du på hva som kreves av deg som etablerer?

  Etablering av nye bedrifter er ett av satsingsområdene i Troms. Innovasjon Norge har som mål å ha et basistilbud til etablerere - tilpasset de ulike fasene i etableringsprosessen. 

  De ulike fasene i etableringsprosessen:

  • Idé-/avklaringsfasen - dvs. at du er i en tidlig fase hvor lite er konkretisert

  • Utviklingsfasen - dvs. at du har begynt å gjøre konkrete vurderinger av marked, konkurrenter, organisering, lokalisering, økonomi osv.

  • Markedsintroduksjonsfasen - dvs. at du har registrert selskapet og fått dine første salg

  Følgende tilbud gis:

  • Seminar "Fra ide til marked" - for deg som er i idé-/avklaringsfasen

  • EtablererSkolen i Troms - for deg som er i utviklingsfasen

  • Mentor til daglig leder i gründerbedrift - for deg som er i markedsintroduksjonsfasen