• EN
 • Logg inn
 • Program for kulturelle og kreative næringer

  Innovasjon Norge har på oppdrag fra Troms fylkeskommune et prosjekt knyttet til næringsutvikling innen kulturelle og kreative næringer i fylket.

  Innovasjon Norge skal bidra til å styrke næringsutviklingen innenfor disse næringene, legge til rette for etableringer i, og koblinger mot eksisterende næringsmiljø.

  Satsingen på kulturelle og kreative næringer i Troms skal bidra til å gi et løft for hele næringen med sikte på en permanent ordning.

  Søknader vurderes i forhold til Fylkesplan for Troms, Regional utviklingsplan for Troms og Handlingsprogram for de næringsrettede midlene til regional utvikling.

  Knut Perander er prosjektleder, og i tillegg er det satt ned et faglig råd på 5 personer som bistår i vurderingen av strategien for arbeidet, og gir uttalelser knyttet til enkeltsaker.

  Ta kontakt med Knut Perander om du ønsker mer informasjon eller har et prosjekt du vil presentere:
  - Telefon: 992 57 726
  - E-post: knut.perander@innovasjonnorge.no.