• EN
 • Logg inn
 • Kurs for reiselivsbedrifter i Troms, Finnmark og på Svalbard

  /globalassets/kontorer-i-norge/troms/istock_1156269813_red_3799b562-f26c-4c8e-9349-c903bdef67ab.jpg?width=1168
  Foto: fizkes/iStock

  Informasjon

  Online Kontakt: Tove Forså Gratis 14.05.2020 09.00.00 23.09.2020 15.00.00 Europe/Oslo Kurs for reiselivsbedrifter i Troms, Finnmark og på Svalbard Online Tove Forså tove.forsa@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

  I en vanskelig periode ønsker Innovasjon Norge å bidra til økt kompetanseheving i reiselivsnæringen. Derfor er fem av våre kurs blitt digitalisert, slik at du kan delta på kurs - uavhengig av hvor du sitter. Det er tidligere lagt ut nasjonale kurs, og disse ble fulltegnet i løpet av kort tid. Vi har nå fått finansiert noen flere kurs med regionale midler. Derfor vil det bare være reiselivsbedrifter registrert i Troms, Finnmark eller på Svalbard, som kan søke om å få delta på disse kursene.

  Status 27. mai:
  Noen kurs er gjennomført og andre er det fordelt plassene til. Det er nå flere søkere enn det er plass til på noen av kursene. Disse er det ikke lenger mulig å søke på. Søkere som ikke får plass på det første kurset, vil bli tatt med i vurderingen om plass på det neste - det er ikke nødvendig å søke på nytt. I tillegg har vi fått satt opp et til kurs "Bli god på nett" 22.-23. september siden det er det kurset som har flest søkere. Kurset "Godt vertskap" som var planlagt gjennomført 4.-5. juni, er utsatt til 15.-16. september.

  Vi har satt opp to/tre av hvert av følgende kurs som det kan søkes om å få delta på:

  NB! Klikk på det enkelte kurs for mer informasjon om innhold/tema og praktisk informasjon. Les dette før du søker! Denne informasjonen er på de nasjonale sidene og derfor vil ikke datoene stemme siden vi har satt opp egne kurs. Det er imidlertid samme kursinnhold og samme kursleder(e).

  Tidspunkt
  Kursene gjennomføres følgende dager (i kronologisk rekkefølge):

  • Godt vertskap: 14.-15. mai + 1 dag* - Gjennomført
  • Pakking, distribusjon og salg: 19.-20. mai + 1 dag* - Gjennomført
  • Pakking, distribusjon og salg: 25.-26. mai + 1 dag* - Gjennomført
  • Opplevelseskurset: 27.-28. mai + 1 dag* - Gjennomført
  • Bli god på nett: 2.-3. juni - Gjennomført
  • Bli god på nett: 29.-30. juni - Gjennomført
  • Opplevelseskurset: 24.-25. august + 1 dag*
  • Bli god på nett 2.0: 26. august - Flere søkere enn plasser
  • Bli god på nett 2.0: 8. september - Flere søkere enn plasser
  • Bli god på nett: 22.-23. september - Ekstra kurs satt opp
  • Godt vertskap: 15.-16. september - Utsatt fra 4.-5. juni

          * Tidspunkt blir avtalt mellom kursleder og deltakerne.

  Søknadsfrist
  Du må søke senest 1 uke før det aktuelle kurset. Dette fordi det til noen av kursene må sendes materiell til deltakerne per post.

  Begrenset antall plasser
  Det er begrenset hvor mange deltagere hvert kurs kan ha, og det er også en begrensning om kun en søknad per bedrift. Det er imidlertid mulig å ha med en kollega på kurset. Det vil ikke være mulig at samme bedrift får deltakere på mange/alle kursene. Vi anbefaler derfor at du kun søker på de kursene som er mest aktuelle. Vi ønsker at så mange bedrifter som mulig skal ha mulighet til å delta - samtidig som at vi har begrenset med plasser.

  Målgruppe
  Disse kursene er for ledere og mellomledere i små og mellomstore reiselivsbedrifter registrert i Troms, Finnmark og på Svalbard.

  Bindende deltakelse
  Dette er populære kurs og det kan bli stor pågang. Derfor er det viktig at en setter av tiden og prioriterer dette, om man først har fått plass. Merk også at det er bindende deltakelse og vi forventer at deltakerne fullfører kurset når en har fått plass. Det må være minst 10 bedrifter per kurs for gjennomføring.

  Dersom det blir flere søkere enn det er plass til, vil Innovasjon Norge velge ut hvem som får delta.

  Møteplattformen Zoom eller Whereby brukes
  De som får plass på kurs vil bli kontaktet av kursholder for praktisk informasjon og forberedelser. Kursene vil foregå på møteplattformen Zoom eller Whereby. Whereby er webbasert og krever ingen nedlastning av programvare, men du må bruke Chrome som nettleser.

  Kursbevis
  Kursbevis sendes deltagerne etter fullført kurs.

  Evaluering
  Vi er svært takknemlige for tilbakemeldinger for å kunne forbedre tilbudet.
  Etter fullført kurs vil Innovasjon Norge sende ut en evaluering som vi oppfordrer alle deltakerne til å svare på!


  Søknad kurs for reiselivsbedrifter i Troms, Finnmark og på Svalbard

  Hvilket kurs ønsker du å delta på?

  Vilkår for våre arrangementer: 

  Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

  Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

  Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

  Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.