Informasjonsmøte: Global Growth - Salmon Chile

Informasjon

Tromsø Kystens Hus, 5. etg., Tromsø Påmeldingsfrist: 2019-01-13 23.00 Kontakt: Edvard Kiil Gratis 14.01.2019 12.00.00 14.01.2019 13.30.00 Europe/Oslo Informasjonsmøte: Global Growth - Salmon Chile Kystens Hus, 5. etg., Tromsø Edvard Kiil edvard.kiil@innovasjonnorge.no Legg til i kalender

Vi inviterer til informasjonsmøte om Global Growth* Salmon Chile. I tillegg blir det også informert om følgende to ting som er relatert, markedsrapport som danner grunnlaget for programmet og statsbesøket som også inneholder en næringslivsdelegasjon.

Lansering av markedsrapport Chile
Chile er verdens nest største lakseprodusent med omkring 800 000 tonn årlig. Etter noen vanskelige år med sykdom og motgang for næringen er den nå klar for å ta nye steg, noe som gir økte muligheter for norsk næringsliv. I den forbindelse har Innovasjon Norge fått laget en markedsrapport med fokus på muligheter for norske leverandører i et voksende chilensk marked. Rapporten danner grunnlaget for det kommende Global Growth-programmet på Chile.

Statsbesøk
H.M. Kongen og H.M. Dronningen besøker Chile 27.-29. mars 2019. I forbindelse med besøket blir det en større politisk delegasjon, samt en næringslivsdelegasjon, slik det alltid er ved statsbesøk.

Næringslivdelegasjonen vil bli involvert i deler av det kongelige programmet, men vil også ha sitt eget arrangement i form av et næringslivsseminar torsdag 28. mars. Hovedinnretningen på seminaret, slik det ligger nå, vil dreie seg om akvakultur og fornybar energi. Det arbeides også med flere andre mindre seminar om spesialiserte tema, dette avhenger av interessen i norsk næringsliv for det chilenske marked.

Chile er regnet som Sør-Amerikas mest åpne økonomi som legger stor vekt på internasjonal handel. Det er i dag en lang rekke norske bedrifter til stede i Chile, særlig innenfor oppdrett, og seminaret vil søke å være en møteplass mellom norske og chilenske selskap for å oppnå økt kunnskap og nye forbindelser.

* Global Growth
Global Growth er et av mange eksportprogrammer som Innovasjon Norge tilbyr for å hjelpe norske bedrifter å vokse i internasjonale markeder.

Deltakelse i programmet vil øke hastigheten og redusere risikoen ved å søke nye, internasjonale forretningsmuligheter. Hvert program er skreddersydd for en gruppe på 8-10 selskaper som har produkter, tjenester eller teknologier som løser flaskehalser i bestemte sektorer eller bransje.

Omfang
Programmet består av innledende møter i Norge og to 1-ukers gruppebesøk i Chile, inkludert møter med relevante forretnings-og institusjonelle beslutningstakere som ønsker å utforske muligheter, identifisere kunder og partnere som ænsker å gå inn i det chilenske markedet eller utvide sin eksisterende virksomhet.

Hvem passer dette programmet for?
Dagens fokus i det chilenske akvakultur-markedet er å vokse på en bærekraftig måte. Det vil derfor være aktuelt å presentere relevante norske teknologiløsninger for en effektiv, bærekraftig produksjon, f.eks. innenfor; 
• resirkulering og vannbehandling
• teknologi for større smoltanlegg 
• forings-teknologi
• merder - teknologi
• offshore-løsninger
• fiskehelse  

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement.